Annons

Företagen på skolmarknaden företräder särintressen

Svar till Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund (BT 21/11) och Annette Brodin Rampe, Internationella engelska skolan (BT 22/11).
Debatt • Publicerad 2 december 2018 • Uppdaterad 3 december 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Engelska skolan i Borås.
Engelska skolan i Borås.

Det finns ett värde i att behålla möjligheten att välja skola. Samtidigt är det minst lika viktigt att alla skolor är bra och att de är mötesplatser för barn med olika uppväxtvillkor. Detta skapar en målkonflikt. Ty dagens skolval leder till en ökad sortering eftersom flertalet skolval innebär att eleven söker sig till dem som liknar eleven själv. När mål står i konflikt med varandra krävs att det hanteras, inte att det förnekas.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton värnar skolföretagens möjlighet att tjäna pengar på skolan och försvarar kötid för att göra urval. Samtidigt låter hon påskina att hon bekymrar sig om segregationen. Men varför då försvara ett urvalssätt som leder till en ökad segregering, när ett annat urvalssätt skulle ge en mer allsidig elevsammansättning? Lika många barn får den skola de valt oavsett vilket urvalskriterium som används. Skillnaden är om urvalet ska öka segregationen eller bidra till en skola som är mötesplats för barn med olika livsvillkor och erfarenheter.

Annons

Hamilton försöker framstå som en företrädare för allmänintresset. Men lösningarna blir långsökta just för att ärendet är att främja ett snävt särintresse, nämligen skolföretagens. De är en ringa del av Sveriges alla företagare. Hamilton bortser från övriga 60 000 företag som får svårare att rekrytera utbildad arbetskraft, när många barn får gå i skolor med orimliga och orättvisa förutsättningar.

För att ge alla elever möjligheten att lyckas behöver skolan förbättras. Det råder bred politisk enighet om att satsa resurser och lärare där de behövs bäst. Samtidigt har vi ett system som förhindrar detta och istället gynnar de vinstdrivande koncernerna. Friskolornas riksförbund försvarar ett system som gynnar det egna särintresset.

Även Internationella engelska skolans (IES) vd Annette Brodin Rampe försöker framstå som en företrädare för allmänintresset när hon skriver att de ”brinner för att hjälpa alla elever”. Men IES ägs av internationellt riskkapital och drivs som aktiebolag, och enligt aktiebolagslagen är verksamheten skyldig att i varje beslut vara affärsmässig. Det innebär här att till lägsta kostnad säkra fortsatt efterfrågan.

Lägre kostnad uppnår IES genom att lockar mer självgående elever. Undervisning drivs på ett annat språk, vilket sållar bort barn med olika svårigheter som kräver mer resurser.

IES gynnas i fördelningen av resurser. I varje socioekonomisk grupp finns det mer och mindre självgående elever och det är de mer självgående eleverna som väljer IES. I Uppsala fick den kommunala engelskspråkiga skolan ge ifrån sig en miljon kronor av den socioekonomiska ersättningen, just för att modellen överkompenserar denna typ av skolor.

Kötid som urvalssätt bidrar ytterligare till att sålla fram de mest lönsamma eleverna, eftersom de resursstarka familjerna är mest benägna att tidigt ställa sig i kön. Det förklarar IES försvar för kö och att de till och med har en kö för ettåringar.

IES beskriver sig som ”samarbetspartner” till kommunerna. I verkligheten är de en konkurrent med ett koncept som driver på segregeringen och undergräver kommunens möjlighet att skapa en resurseffektiv och likvärdig skola. Det är hög tid att byta färdriktning.

Boel Vallgårda, tidigare tjänsteman i utbildningsförvaltning

Johan Enfeldt, tidigare förtroendevald (L) i utbildningsnämnd

Helena Weiss Larsson, tidigare rektor i grundskolan

Annons

samtliga är medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola

Annons
Annons
Annons
Annons