Annons

Förenkla för laglydiga vapenägare

Politik • Publicerad 10 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverige har bland de hårdaste kraven i Europa vad gäller utbildning, förvaring och lämplighet för att få äga vapen för jakt eller sportskytte. En vapenägare som begår någon form av brott riskerar att förlora sina vapen och licenser omedelbart. Svenska vapenägare kontrolleras hårt, vilket är bra.

I dag finns det ungefär 700 000 vapenägare i Sverige. Trots att vapenägandet är relativt utbrett är det ytterst ovanligt att legala vapen används vid brott. Istället används insmugglade illegala vapen. Det visar att Sveriges jägare, sportskyttar och vapensamlare är ansvarsfulla och respekterar regelverken. De illegala vapnen måste bekämpas för att knäcka den organiserade brottsligheten, men detta får inte drabba de laglydiga vapenägarna.

Annons

För Sveriges vapenägare är långa handläggningstider, omfattade ansökningsprocesser och krångliga särregleringar ett stort problem. Jägare och sportskyttar ska inte drabbas av att illegala vapen används för brottslig verksamhet. Moderaterna vill förenkla regelverken för laglydiga vapenägare. Därför presenterar vi nu två förslag som syftar till att underlätta för landets jägare, sportskyttar och vapensamlare.

I dag är tillståndsprocessen för vapenägare alltför krånglig. Därför vill vi se över det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa nya regler som underlättar för jägare och sportskyttar.

Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Till exempel finns det behov för jägare som jagar alltifrån fågel till älg och björn att använda olika sorters vapen. Liknande behov finns för sportskyttar som tävlar i olika grenar. Vi vill därför se över möjligheten att tillåta personer att inneha fler vapen för jakt och sportskytte.

Med dessa förslag som utgångspunkt kommer Moderaterna jobba för att underlätta för landets jägare och sportskyttar. Straffen för innehav av illegala vapen ska skärpas, men laglydiga vapenägare ska inte drabbas av onödiga pålagor.

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot Västra Götaland södra

Annons
Annons
Annons
Annons