1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Förebyggande skydd mot bränder missas

Bränder kostar åtskilliga miljarder varje år. Bara storbranden i Knalleland orsakade skador för 120 miljoner. När ska det förebyggande brandskyddet ses som en investering, frågar sig Daniel Friberg.

Människan har alltid fruktat elden, en naturkraft som hejdlöst slukat människoliv och egendom genom tiderna. Inte konstigt alls, under större delen av människans historia har det inte funnits mycket att sätta emot en eld som varit lös.

Mycket har dock hänt sedan stentavlornas tid och sedan de stora stadsbränderna rasade i Sverige och utomlands. Samhället har ju som bekant organiserat sig en hel del, man bygger smartare med bättre material och tekniska hjälpmedel har gjort det lättare att få kontroll över en brand som tidigare har kunna härjat som ett ostoppbart monster.

Sedan en tid tillbaka går vi dessvärre bakåt i utvecklingen igen. Försäkringsbolagen rapporterar att ersättningarna till hushåll och företag har stigit med över tio procent årligen de senaste tre åren för skador orsakade av brand och åska. Totalt uppgick dessa kostnader till över sex miljarder kronor förra året, enligt Svensk Försäkring. Branden i Knalleland orsakade skador beräknade till 120 miljoner kronor i materiella skador, men också ett stort historiskt värde. Samtliga byggnader som förstördes var klassade som kulturhistoriskt värdefulla och var en av Borås bäst bevarade textilfabriker från tiden som Sveriges textilcentrum.

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Trots att vi mycket väl skulle kunna spänna bågen och tala om en nollvision vad gäller antalet omkomna i bränder, verkar det som att vi nu är nöjda. Att det dör i snitt 100 människor i bränder i Sverige varje år är något som vi dessvärre fått vänja oss vid under det senaste decenniet. I Västra Götaland omkommer i snitt 33 personer varje år till följd av en brand.

quote
Många av dessa bränder hade kunnat förhindras.

Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att arbeta med ett systematiskt förebyggande brandskyddsarbete. Det krävs ett organiserat och proaktivt arbete för att en brand över huvud taget inte ska uppstå. Bland annat bör en riskanalys göras. Det ska också finnas en person som är utsedd som ansvarig för brandskyddet i företaget och löpande bör man arbeta med utbildning och se över sin beredskap i organisationen.

Vi som dagligen träffar företag och organisationer upplever dessvärre att en stor del av detta är något som allt för ofta hamnar ”mellan stolarna”. Framför allt är det vanligt med otydliga ansvarsroller, att ingen känner sig utpekad som ansvarig och att man är dålig på att informera och utbilda sin personal.

En undersökning bland fastighetsägare som gjorts tidigare i år, av undersökningsföretaget Industrifakta på uppdrag av företaget Schneider Electric, bekräftar bilden. Den visar att så många som sex av tio har stora brister i sitt förebyggande brandskyddsarbete.

Vi som arbetar med att förhindra att bränder uppstår upplever en stor frustration över det minst sagt svala intresset vi möter för dessa frågor bland många beslutsfattare på företag och organisationer.

Diskussioner om det förebyggande brandskyddet är dessvärre inte vanligt på ledningsnivå i företag och organisationer. Ansvaret för dessa frågor – som kan vara avgörande för verksamhetens fortsatta existens – delegerats ofta längre ner i organisationen. Inte sällan till den dagliga förvaltningen och skötseln av fastigheten. Här gör man många gånger ett bra och noggrant arbete – framför allt med det tekniska brandskyddet. Men för att kunna förhindra att bränder uppstår krävs en helhetssyn och en god insikt i alla delar av verksamheten. Då behöver ansvaret ligga på en mer övergripande nivå.

De senaste åren har vi dessutom drabbats av stora skogsbränder i Sverige. Många blev medvetna om farorna och de enorma konsekvenser som bränder kan medföra. Dessvärre upplever vi nu att det är ganska tyst. Som att inköpet av ett par helikoptrar löste problemet och att vi nu kan slå oss till ro. Vi saknar en diskussion om det förebyggande brandskyddsarbetet och därmed hur framtida bränder ska förhindras.

Under tiden fortsätter det att brinna. Hem brinner ner till grunden. Människor förolyckas och stora värden försvinner. Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter efter att en brand brutit ut. Livsverk brinner ner och verksamheter tvingas stänga, ibland för gott. Men många av dessa bränder hade kunnat förhindras. Hur många fler ska dö och hur många kulturhistoriska byggnader ska brinna upp innan vi inser att det förebyggande brandskyddsarbetet är en investering och inte en kostnad? Eller har vi tappat respekten för elden?

Daniel Friberg, kommunikationschef, Presto