Felaktiga påståenden

Vi har inget intresse av att vare sig skönmåla eller svartmåla alliansens reform av fastighetsskatten. Som företrädare för Villaägarnas riksförbund, en organisation som samlar fler medlemmar än samtliga riksdagspartier tillsammans, är vårt fokus istället att så korrekt som möjligt beskriva reformen, dess brister och förtjänster samt förklara hur dessa påverkar enskilda småhusägare i deras vardag. Vår förhoppning är givetvis att politiker oavsett partifärg ska ta intryck och presentera åtgärder som skapar ökad trygghet i boendet.
Debatt • Publicerad 29 augusti 2008

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att alliansen har avskaffat de mest extrema effekterna av den gamla fastighetsskatten. Det nya skattetaket – för närvarande 6.000 kronor per år – ger ökad trygghet. Det är bra och viktigt. Men samtidigt är reformen inte så rosenskimrande som den verkar när man tar del av Västertegs, Lindgrens och Ericsons inlägg. Några av deras påståenden måste tyvärr korrigeras:

- Det är felaktigt att ”precis varenda fastighetsägare (får) lägre skatt efter reformen än vad de skulle haft med de regler som gällde före valet 2006”. Påståendet stämmer inte på de yrkesverksamma med låga inkomster som tidigare fick reducerad skatt genom den så kallade begränsningsregeln. Påståendet stämmer inte på dem som har byggt ett nytt hus och som delvis finansierat nybygget genom att begära uppskov med reavinsten. Denna grupp var och är befriad från fastighetsskatt i fem år men har belastats med den nya uppskovsskatten. Och påståendet stämmer inte heller på dem som som äger en fastighet där byggnaden har ett taxeringsvärde under 50.000 kronor. Är fastigheten i ett så kallat attraktivt område kan fastighetsskatten precis som förr stiga med tiotusentals kronor.

- Det är missvisande att hänvisa till de regler som gällde år 2006, anamma dessa regler på år 2009 och jämföra detta teoretiska utfall med alliansens regler år 2009, när reformens effekter ska utvärderas. Detta eftersom socialdemokraterna lovade att frysa taxeringsvärdena under tre år (i avvaktan på en helhetsöversyn av skattesystemet som ingen vet vad den skulle ha inneburit).

- Det är tveksamt om alliansen har ”genomfört ett av sina viktigaste vallöften”. Löftet, formulerat i valmanifestet i augusti 2006, var att fastighetsskatten skulle avskaffas (enligt Lagrådet har den bara döpts om och korrigerats) samt att ”ingen ska betala mer i (så kallad) avgift än man gör idag i fastighetsskatt”. Tyvärr får enligt SCB ca 40 procent av landets småhusägare betala mer i skatt år 2009 än vad man skulle ha gjort år 2006 med de gamla (s)-reglerna. Detta som följd av att taxeringsvärdena stiger viket tyvärr äter upp effekten av korrigerad procentsats i skatteuttaget.

- Det är felaktigt att alliansens reform ”sänker uttaget av fastighetsskatt med 18 miljarder kronor”. I andra sammanhang brukar alliansens företrädare hävda att fastighetsskatten reducerats med 8 miljarder. Men då har man inte tagit hänsyn till att en stor del av denna sänkning finansierats med höjd kapitalvinstskatt och ändrade uppskovsregler vilket gör att den verkliga sänkningen av skatteuttaget blir knappt 4 miljarder. Höjda taxeringsvärden 2009 och indexuppräknad fastighetsavgift kommer att reducera sänkningen ytterligare.

Alliansens reform av fastighetsskatten är en bra början. Den har skapat ökad trygghet för det stora flertalet, men tyvärr inte för nybyggare, låginkomsttagare och fastighetsägare med lågt taxerade byggnader. Den har kapat de mest absurda effekterna av godtyckliga taxeringsvärden, men tyvärr utan att riva upp taxeringssystemet med rötterna. Och den har reducerat skattetopparna för vanliga småhusägare i så kallade attraktiva områden, men tyvärr genom att införa en i praktiken retroaktiv beskattning av reavinster.

Den nya fastighetsskatten måste därför ses som ett första steg. Avskaffat taxeringssystem, en riktig och lägre avgift samt avskaffad uppskovsskatt bör vara ingredienser i nästa steg. Kristdemokraterna har redan tagit ställning för en sådan utveckling. Vad säger Claes Västerteg (c) och Jan Ericson (m)?

Joacim Olsson

Vice förbundsdirektör

Stefan Stjernedal

Regionchef

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.