Debatt

Fel om Syndikalisterna

Debatt Artikeln publicerades

På ledarsidan 28/7 ägnas åtskilliga spaltmetrar åt att redovisa de förment illegitima omständigheter, under vilka fackförbundet SAC Syndikalisterna nu genomför en blockad mot Berns salonger i Stockholm.
Bakgrunden är att Berns medvetet och systematiskt kringgått turordningsreglerna enligt Lagen om anställningsskydd under flera år. 

Ledarsidan förmedlar okritiskt påståenden om SAC:s blockad ur tendentiöst presenterade sakframställningar och grunder. Utpressning som metod skriver man om SAC – men det förhåller sig snarare tvärtom. Åren 1935-1993 har det i Sverige varit förbjudet med bemanningsföretag.

Sedan 1993 regleras bemanningsföretagens verksamhet i Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Denna lag möjliggör för arbetsgivarparter att på laglig väg kringgå LAS turordningsregler. Berns agerande är ett exempel på detta. Genom att under flera års tid låta sin personal vandra mellan olika bemanningsföretag, i stället för att anställa dem för egen del, har man kunnat sänka lönerna, försämra villkoren och försvaga anställningsrätten.

Det utpressningskrav på 1,4 miljoner kronor som ledarsidan skriver om existerar inte. SAC:s anspråk är att deras medlemmar ska återanställas eller köpas ut – detta utköp är troligtvis vad ledarsidan avser med utpressning. Emellertid förekommer utköp normalt sett på arbetsmarknaden. Bo Ericson som är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd stöder min sak i Dagens Arbete 6/2 2006 – så är LAS beskaffad.

I denna affär har viktiga fakta förbisetts och lagar tolkats avsiktligt till den ena partens fördel. Ledarsidan har del i detta, som mest liknar ett LAS-kritiskt, reflexmässigt försvar av en uppenbart oseriös arbetsgivarpart. 

Ta bort de ideologiska skygglapparna och sluta göra våld på sanningen.

Johan Frick
medlem i SAC Syndikalisterna