Annons

Lägg inte krokben för invånarna

Har familjerna i ett område under ett år fått skolskjuts borde de rimligtvis även fortsättningsvis få det. Det är inte rimligt att familjerna får ändrade förutsättningar år från år, anser skribenterna.
Skolskjuts • Publicerad 7 september 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Vad händer i Borås stads förvaltningar? Hur är det med samverkan? Hur är det med dialogen mellan politiker och tjänstemän? I de frågor som rör flera förvaltningar är det så klart särskilt viktigt med dialog, när det rör frågor som direkt berör våra kommuninvånare. Just nu tänker vi särskilt på skolfrågor som berör flera nämnder.

Livspusslet är inte alltid så enkelt. Familjer väljer skola för sina barn nära sitt hem för att få ihop livet. Vi tänker på de familjer som bor i området Östra Hunghult/Upptröst nära Bollebygds kommun och som valt att barnen ska gå i skola i Olsfors, sex kilometer bort istället för den anvisade i Svaneholm 16 kilometer bort.

Annons

De ansöker om skolskjuts tidigt på året för att få besked så att man kan planera läsårsstarten på hösten. Borås stad svarar i en del fall inte innan skolan redan startat nu i höst. Hur ska föräldrar kunna planera? Behövs det fritidshem för att barnen behöver åka med föräldrarna? Får de skolskjuts som de fick förra läsåret? Frågorna är många.

Varför fanns inte skolskjutsen som beviljades förra läsåret med i tekniska nämndens upphandlingsunderlag till den nuvarande upphandlingen? Det är för oss ofattbart. Har familjerna i ett område under ett år fått skolskjuts borde de rimligtvis även fortsättningsvis få det. Det är ju inte rimligt att familjerna får ändrade förutsättningar år från år. Det krävs planering för att över huvud taget få ihop sitt livspussel.

Centerpartiets motion om ändrade upptagningsområden i skolan, av Kerstin Hermansson, lämnades in till kommunfullmäktige i mars 2015. Då hade vi uppmärksammat problemen som en del av våra kommuninvånare brottas med, inte bara i nämnda område.

När motionen behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2016, bifölls den och politiken insåg problematiken. Per Carlsson (S), ordförande i nuvarande grundskolenämnden, stödde Centerpartiets motion och yrkade bifall för den i kommunfullmäktige. Per Carlsson sa i talarstolen att politikens roll i kommunen inte ska försvåra för våra kommuninvånare utan stötta och underlätta för dem.

Nu står vi inför faktum att det inte alls lyssnats och tagits hänsyn till politikens beslut förra året. Grundskolenämnden ansvarar för utbildningen av eleverna. Tekniska nämnden står för upphandling av skolskjutsen. Men för familjerna är barnens skolgång en helhet, från när de lämnar hemmet tills de kommer hem igen. Var finns dialogen? Varför så sena besked? Vill Borås stad underlätta för invånarna?

Det sista om skolskjutsen gällde en elevs kompis som inte får åka med hem, trots lediga platser i bussen. Borås kan väl mer?

Nu verkar det som om det sistnämnda löste sig när allianspartierna på förslag från Centerpartiet i tekniska nämnden fick gehör för förslaget att man ska få ta med en kompis hem på bussen om det finns plats. Bra.

Hur det blir med skolskjutsfrågan till Bollebygd återstår att se.

Kerstin Hermansson (C)

gruppledare

Annons

Jan Idehed (C)

ledamot grundskolenämnden

Ulf Landegren (C)

ledamot tekniska nämnden

Annons
Annons
Annons
Annons