Annons

Faktum kvarstår: Tekniska förvaltningen har kört över demokratin

Svar till Gunnar Isakson och Alf Iwarson, tekniska förvaltningen, BT 8/12.
Slutreplik • Publicerad 11 december 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu ska budbäraren skjutas. Det är min tolkning av Gunnar Isackson och Alf Iwarsons inlägg 8/12. En klassisk avledningsmanöver för att flytta fokus från det frågan gäller – att tekniska förvaltningen utan några politiska beslut flyttat bussarna från Lilla Brogatan till ringleden, i strid med gällande fullmäktigebeslut från februari 2000: ”…att anta förslaget till Framtidstrafiken 2002 med tillägget att busstrafiken på Lilla Brogatan skall vara dubbelriktad”. Det beslutet kvarstår.

Sedan 2004 har bussarna kört på Lilla Brogatan, fram till dess att Pallashuset byggdes om. Då stängdes Lilla Brogatan av och hållplatserna märktes med skyltar om att de tillfälligt var avstängda på grund av byggarbete. När byggnationen var klar passade tekniska förvaltningen på att bygga bort möjligheterna till dubbelriktad busstrafik på gatan. Detta gjordes utan att gällande fullmäktigebeslut upphävts. Det togs inga politiska beslut om trafikomläggningen, som skedde i det tysta utan fullmäktiges kännedom.

”Ja, jag har trampat på ömma tår, det bekymrar mig dock mindre än de ömma tår som sitter på många äldre, funktionshindrade och fysiskt begränsade boråsare.”
Annons

Jag anade dock ugglor i mossen och frågade upprepade gånger Gunnar Isackson om vad som var på gång, varje gång fick jag lugnande besked om att ombyggnaden av gatan inte skulle förhindra dubbelriktad busstrafik. Uppenbarligen blev jag förd bakom ljuset, gång efter annan. Planerna skulle uppenbarligen hållas inom den kollektivtrafikgrupp som är ett samverkans- organ mellan kommunen, Västtrafik, regionens kollektivtrafiknämnd och Nobina. Den gruppen saknar dock beslutsmandat, utan förändringar skall förankras inom respektive organisation. Den politiska förankringen har ej skett i Borås.

En kort kommentar till det politiska beslut som de båda skribenterna framför som politiskt alibi för det demokratiska övergrepp jag anser ha skett. ”I december 2014 översände tekniska nämnden redovisning av uppdraget 2014 till kommunfullmäktige, där bland annat utbyggnad av cykelbana föreslogs längs Lilla Brogatan mellan Hallbergsgatan och Allégatan”, skriver Gunnar Isackson och AIf Iwarson. Det som står i handlingen är en rad under ”ej tidssatta åtgärdsförslag”. Nr 14: Lilla Brogatan, delen Allégatan–Hallbergsgatan, 320 meter. Kostnad en miljon. Ny gång- och cykelväg. Självklart förutsatte vi att en enklare cykelbana för en miljon skulle kunna anläggas utan att bussarna trängdes undan och fullmäktigebeslutet om dubbelriktad busstrafik på gatan skulle köras över. Pinsamt argument.

Jag har länge protesterat mot ärendets hantering internt, såväl den obefintliga politiska styrningen som tjänstemännens agerande, innan jag gav upp och offentliggjorde min kritik.

Vänsterpartiet fick 20/11 gehör för sitt förslag om att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Förslaget fick stöd av M, KD och SD och gick igenom med siffrorna 37–36. Utredningen ska vara politiskt ledd och de eventuella avgränsningar i konsultuppdraget som behöver göras ska fattas på politisk nivå och inte på tjänstemannanivå.

Vi har Vision 2025:s uppdrag att prioritera kollektivtrafiken i citykärnan, då måste även det alternativet utredas och värderas. Vi äger själva frågan om hastigheten på Lilla Brogatan och en upprustning av underlaget för bussarna på Allégatan, liksom frågan om att prioritera framkomligheten på bilismens bekostnad.

Ja, jag har trampat på ömma tår, det bekymrar mig dock mindre än de ömma tår som sitter på många äldre, funktionshindrade och fysiskt begränsade boråsare vars citynära hållplatser har och planerats att dras in i smyg.

Lennart Andreasson (V), Borås

Efter 50 års värk: Vänsterpolitikern Lennart Andreasson opererade sitt högra knä
Efter 50 års värk: Vänsterpolitikern Lennart Andreasson opererade sitt högra knä
Annons
Annons
Annons
Annons