Ett porrfilter i Borås skolor är bara början

Porrfilter kommer bromsa en del av den exponeringen för pornografi som elever utsätts för, men det behövs också en plan för hur vi ska hantera porrens konsekvenser, anser Tjejjouren Magnolia.
Vad tycker du? Kommentera artikeln!
Debatt • Publicerad 10 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sedan ett antal år har internetporr blivit den dominerande sexualundervisningen för barn. Genomsnittsåldern då barn aktivt börjar söka efter porr på egen hand är tolv år för killar och 13 år för tjejer, enligt en studie från Uppsala universitet 2014. Det är ungefär vid den åldern de flesta får sin första sexualundervisning i skolan. Medan lärare pratar reproduktion, könssjukdomar och hur en kan trä på en kondom, exponeras elever för rasistisk, sexistisk och våldsam pornografi på internet.

”Synen på sex och samtycke förvrängs och påverkar framtida lust och förmåga hos unga tjejer och killar.”

Många pedagoger menar dock att barn börjat titta på porr långt innan vad statistiken visar, vilket visar sig i en förskjutning av språk och lekar till sexuellt och våldsamt innehåll. Genom stor tillgänglighet via mobiltelefoner, läsplattor och datorer når porren barn i allt lägre åldrar och på grund av bland annat pop-up-fönster och länkar kan barn redan i förskoleåldern exponeras för våldsamt pornografiskt innehåll. Många vittnar om hur barn kommer i kontakt med porr för första gången i just sin egen skolmiljö vilket bekräftas av flera forskare. Detta är givetvis helt oacceptabelt.

Porrindustrin skadar inte bara dem som befinner sig i den, utan också de som konsumerar. Synen på sex och samtycke förvrängs och påverkar framtida lust och förmåga hos unga tjejer och killar. Det sexuella våldet är en annan aspekt. Skolan är den plats där flest tjejer utsätts för sexuella trakasserier. Även om det inte finns raka samband mellan sexuellt våld och porr finns det däremot mer forskning som pekar på att innehållet i trakasserierna, graden av våld och språkbruk påverkas av våldspornografin som elever exponeras för. Dessutom är exponering för våld skadligt i sig och går emot barnkonventionen.

Under kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20 december togs ett första steg för att stoppa nätporren som elever i Borås stad exponeras för. Borås stads politiker beslutade då att skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. Detta är en viktig åtgärd och vi i Tjejjouren Magnolia gläds åt att Borås stad tar problemet med internetporr i skolan på allvar. Kommunens verksamhet ska stå för antirasism, antivåld, jämställdhet och allas lika värde - porrens raka motsats. Att Borås och andra kommuner under flera års tid arbetat mer med digitala enheter i skolan utan att förse med rätt verktyg för att bromsa negativa konsekvenser såsom en ökad exponering för nätporr är beklagligt.

I dag har flera kommuner i Sverige påbörjat arbeten med just porrfilter i skolans datorer. Än så länge finns det ingen eller väldigt knapphändig forskning på porrfilters effekter och det finns de som hävdar att filter kommer få kontraproduktiva konsekvenser i form av falsk trygghet och mindre vaksamhet från vuxna. Samma forskning från Uppsala universitet 2014 visar att inget av barnen haft samtal om porr med en vuxen person, vilket gäller både med och utan porrfilter. Vuxna verkar helt enkelt inte prata om porr med sina barn.

Det behövs därför en medvetenhet om att porrfilter visserligen är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräcklig. Ett porrfilter behöver kombineras med en utökad sexualundervisning och regelbundna åldersanpassade porrkritiska samtal. Porrfilter kommer bromsa en del av den exponeringen för pornografi som elever utsätts för, men det behövs också en plan för hur vi ska hantera porrens konsekvenser i den mån den fortfarande finns och lära barn navigera i havet av föreställningar om vad sex är.

Porren marknadsförs aggressivt och det finns ingenting som tyder på att den kommer minska av sig självt i den närmsta framtiden. Vi i Tjejjouren Magnolia ser gärna ett samarbete för ett fortsatt progressivt arbete mot porren. Vi samtalar både direkt med unga i skolan men erbjuder också utbildning i hur en kan ta sig an ämnet som lärare. Till våren kommer vi att träffa lärare från en högstadieskola i Borås, men vi träffar helst många fler. Finns det intresse så kontakta oss! Vi är övertygade om att en porrfri barndom och skoltid är en bättre sådan.

Therese Björklund, Tjejjouren Magnolia, Borås

Julia Aler, Tjejjouren Magnolia, Borås

Frida Eriksson, Tjejjouren Magnolia, Borås