Debatt

Ett borgerligt svek mot Säs Skene

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Lennart Magnusson

De besparingar som de borgerliga partierna hävdar att en nedläggning av vuxenpsyk i Skene skulle ge riskerar att istället leda till merkostnader, påpekar skribenterna.

Vad vill det moderatledda regionstyret med Säs Skene? Den stora investering, med ny-, om- och tillbyggnad i Skene, som vi socialdemokrater gjorde, stod outnyttjad under stora delar av förra mandatperioden. Men före valet i höstas hade de borgerliga partierna väldigt hög svansföring vad gäller Skene lasarett, och talade om både satsningar och en så kallad avsiktsförklaring. Vi socialdemokrater varnade för att det enbart var en kuliss utan täckning. Tyvärr visar det sig nu att vi hade rätt. Varje beslut som tas och varje uttalande som görs som berör Skene resulterar i stora revor i kulissen och blottar den nakna sanningen.

Som politiker i styrelse och nämnder har vi att hantera demokratiskt fattade beslut, även dem som går oss emot. I så väl regionstyrelse som i sjukvårdens nämnder och styrelser måste vi hantera det faktum att den underbudgetering som Västra Götalandsregionens verksamheter lever under inte är något vi önskade. Men budgeten är tagen i högsta beslutande organ, regionfullmäktige, och det måste vi enligt lag acceptera.

Trots vår kritik mot budgeten är vi skyldiga att göra vad vi kan för att få ekonomin att gå ihop. Vi har därför, utifrån denna bakgrund och skiftande kriterier, gått med på att göra neddragningar inom Säs. Men vi har också vår skyldighet enligt lag att borga för en god och jämlik vård för invånarna.

När den relativt stora vuxenpsykiatriska mottagningen, med 21 tjänster, föreslogs läggas ner för att den är ”för liten” och för att det är problem med kompetensförsörjning, så var måttet rågat för oss socialdemokrater.

”Det är inte utan att man häpnar – ordförande Setterberg öppnar alltså för att inte följa demokratiskt fattade beslut.”

Om vi som politiker accepterar att lägga ned denna enhet med skälet ”kompetensförsörjningsproblem”, ja, då finns det inte längre någon grund för att ha någon verksamhet utanför Säs Borås och i vissa fall inte där heller.

Nyligen tog den socialdemokratiska gruppen i Säs styrelse därför initiativ till att stoppa stängningen. Grunden för vårt yrkande är att vi ser att mottagningen fyller en viktig funktion. De besparingar som de borgerliga partier som styr Västra Götalandsregionen hävdar att en nedläggning skulle ge riskerar att istället leda till merkostnader.

En stängning av mottagningen riskerar också att bli ett högt pris för patienterna. Det socialdemokratiska yrkandet innehöll också fortsatt satsning på Skene lasarett, och genomförande av den ombyggnation som redan beslutats för att flytta mottagningen till lasarettet.

En majoritet i styrelsen röstade för vårt förslag. Den styrande minoriteten – M, L, C, KD och MP – röstade emot. Genom en tydlig demokratisk process var förslaget om nedläggning därmed undanröjt – trodde vi.

Knappt hann Säs-ordförande Staffan Setterberg (KD) klubba den omröstning han förlorade innan han i medier lät förstå att frågan om nedläggning av mottagningen – och därtill satsningar i Skene – fortfarande är ”en öppen fråga”. Det är inte utan att man häpnar – ordförande Setterberg öppnar alltså för att inte följa demokratiskt fattade beslut.

Staffan Setterberg, har du och dina koalitionskollegor i Säs styrelse för avsikt att riva upp beslutet angående mottagningen i Mark? Tänker ni fullfölja beslutet om ombyggnad och satsningar på Skene lasarett? Om inte – vilka andra demokratiskt fattade beslut avser ni att inte följa?

Claes Redberg (S), vice ordförande, Säs

Hanne Jensen(S), 2:e vice ordf., södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Helén Eliasson (S), regionråd och gruppledare för S i regionstyrelsen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.