Debatt

Elevhälsan i Borås måste rustas upp

politik Artikeln publicerades
Skolidrott befrämjar hälsa.
Foto: Anders Wiklund/TT
Skolidrott befrämjar hälsa.

Liberalerna satsar på elevhälsan i Borås, skriver Anna Svalander.

Vi liberaler är övertygade om att alla elever kan och vill lära – om vi gör rätt saker. Allt börjar i skolan, och med skickliga pedagoger och rätt förutsättningar kan alla barn nå sina drömmar. Alla elever har inte lika lätt att lära, vissa behöver stöd och det ska de naturligtvis få.

I skollagen finns det inskrivet att det skall finnas elevhälsa både i förskoleklassen och i grundskolan. Det är jätteviktigt att elevhälsan fungerar eftersom den är förebyggande och hälsofrämjande. Förutom att det ska finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska det finnas personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan bidrar till att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt och just därför måste vi satsa mer på elevhälsan, inte mindre.

Tyvärr har den styrande rödgröna minoriteten i Borås misslyckats totalt med elevhälsan. Skolinspektionen har gång på gång kritiserat Borås stad och hotat med vite för bristerna i elevhälsan och enligt beslut den 20 juni säger skolinspektionen: ”Borås stad ser inte till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskolan”. På mer än hälften av skolenheterna saknas tillgång till en eller flera av de professioner i elevhälsan som skollagen kräver.

Borås stad har gjort en egen undersökning som också visar att det inte finns så många tjänster som det bör. Det är oerhört allvarligt! Vad gör de rödgröna åt det? Tyvärr ingenting.

Vi vet att elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan. Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar och därför är en satsning på utbyggd elevhälsa viktig. Det förbättrar kunskapsresultaten, men ännu viktigare, det ger våra elever ett bättre liv! Elevhälsan med sin närhet till skolan är viktig för att snabbt kunna hjälpa elever som inte mår bra. Att få stöd och råd är nödvändigt för att unga ska kunna utvecklas och växa under skoltiden.

Det är troligen ingen slump att kunskapsresultaten har sjunkit i Borås samtidigt som de rödgröna misskött elevhälsan. Staden har inte klarat av att leverera den elevhälsa som våra barn och unga har rätt till.

Liberalerna i Borås vill ge elevhälsan ökade resurser för att kunna anställa fler och fullgöra sitt uppdrag. Det är oacceptabelt att det saknas personal och att elever får vänta flera år på utredningar som skolinspektionens rapporter visar. Vi vet att alla kan och vill lyckas om vi politiker fattar kloka beslut och ger rätt förutsättningar. En röst på liberalerna är en röst på en skola med kunskap, där lugn och ro råder i klassrummet, en utbyggd elevhälsa och att alla lever får det stöd de har rätt till. Elevhälsan i Borås måste rustas upp!

Anna Svalander (L)