Debatt

Det är inga bagateller vi strider för i hamnen

Debatt ,
Foto:Adam Ihse/TT

Svar till Ove Lillestöl och Johan Trouvé, BT 28/1.

Med anledning av Västsvenska handelskammarens utspel i BT 28/1 vill vi klargöra att Hamnarbetarförbundet delar oron inför situationen på APM Terminals i Göteborgs hamn och instämmer i behovet av långsiktig arbetsro.

Vi uppmanar därför näringslivet och arbetsgivaren att, istället för att försöka marginalisera Hamnarbetarförbundet, sätta sig ned vid förhandlingsbordet och diskutera sakfrågorna.

De svenska hamnarna är en god konjunkturindikator. Vi vet att volymutvecklingen på många håll är gynnsam runtom i landet. Inte minst ser flera hundra av våra egna avdelningsmedlemmar detta när de arbetar på den snabbt växande och välfungerande roro-terminalen Älvsborgshamnen i Göteborgs hamn.

I APM:s containerterminal är situationen sedan en längre tid den motsatta. Produktiviteten är historiskt låg, missnöjet bland kunderna är stort och motsättningarna mellan personal och ledning har skapat ett klimat där många mår dåligt. Våra medlemmar är mycket oroade över jobben och terminalens framtid.

Arbetsgivar- och näringslivsföreträdare förefaller ensidigt inriktade på få bort Hamnarbetarförbundet eller att marginalisera vårt inflytande. Det är en olycklig hållning gentemot ett fackförbund som organiserar 85 procent av hamnarbetarna i containerterminalen, eftersom den riskerar att bidra till att cementera redan låsta positioner. Det riskerar också att eskalera den rådande krissituationen i terminalen.

Framförallt pekar handelskammaren på att Hamnarbetarförbundet skulle ta lättvindigt på bruket av fackliga stridsåtgärder. Inget kan vara mer felaktigt. Våra medlemmar är väl medvetna om att arbetsnedläggelser på en terminal som gått kräftgång under en längre tid, riskerar att eskalera kundflykten och därigenom hotar våra egna och närståendes arbetstillfällen.

Men bakgrunden till konflikten är inte bagateller, utan  grundläggande frågor om eftersatt arbetsmiljöarbete på en potentiellt mycket farlig arbetsplats, att arbetsgivaren åsidosatt gällande lagstiftning samt brutit ingångna löften och överenskommelser. Efter ett och ett halvt års försök att komma till bukt med problemen, har fortfarande inga konkreta resultat uppnåtts.

Vår övertygelse är att en långsiktig lösning på konflikten och containerterminalens andra problem måste finnas vid förhandlingsbordet. I december erbjöd vi därför APM Terminals en period av arbetsfred för att lämna utrymme för en genomgripande omförhandling av produktionsmodellen på terminalen. Sådana förhandlingar skulle således inte bara inbegripa konfliktens stridsfrågor utan även förändringar som företagsledningen själva efterlyst. Vi tror att en sådan större kompromiss har potential att bryta den rådande destruktiva utvecklingen.

Sedan en tid tillbaka utestänger APM Terminals Hamnarbetarförbundet från förhandlingar på arbetsplatsen. Vi hindras till och med från att företräda våra dussintals uppsägningshotade medlemmar under nu pågående varselförhandlingar.

Västsvenska handelskammaren kan försöka bidra till att dialogen omedelbart återupptas. Det vore en långsiktigt klok prioritering, eftersom en gemensam lösning vid förhandlingsbordet är den enda vägen framåt.

Erik Helgeson

styrelseledamot Svenska hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg