Debatt

Debatt: Vi vill arbeta tillsammans för ett bättre Norrby

Replik Artikeln publicerades

Svar på debattartikeln ”Be somalierna på Norrby om ursäkt”, BT 12/2.

Som påpekas i Lägesbild Norrby var uppdraget att identifiera de bakomliggande orsakerna till att Norrby sedan 2017, enligt polisen, är ett av Sveriges 22 särskilt utsatt områden. Efter omfattande bedömningar och analys konstaterar polisen förekomsten av utmaningar, men går inte in på de bakomliggande orsakerna. Utgångspunkten och avgränsningarna i lägesbilden har varit att identifiera det som står i kontrast till våra grundläggande värderingar (demokrati, rättssäkerhet mänskliga fri- och rättigheter), motverka och förebygga brott samt skapa och bibehålla en trygg och säker miljö för alla på Norrby.

De företeelser, utmaningar och problemområden som identifierats i Lägesbild Norrby är inga nyheter, vare sig för Borås stad eller för andra aktörer. Bland annat har Norrbys situation långt innan publiceringen av Lägesbild Norrbys föregåtts av en mängd artiklar ibland annat Borås Tidning som återgett olika former av utmaningar innefattande exempelvis förekomsten av otillbörlig påverkan.

”Det finns boråsare på Norrby som själva uppger att de vill integreras, bli en del av det svenska samhället och komma i åtnjutande av demokrati och mänskliga rättigheter.”

Med anledning av att lägesbilden utgår ifrån uttalanden från verksamheterna och boende på området – det vill säga både Borås stads verksamheter, kommunala bolag, Polismyndigheten och privatpersoner – kommer jag inte bemöta debattörernas påståenden om rasism, terrorism och generaliseringar. Om verksamheterna och privatpersonerna har identifierat en eller flera upplevda utmaningar kopplade till en eller flera grupper, har detta lagts in i lägesbilden eftersom det är de resultat vi mötts av. Annat vore oetiskt.

Vidare framkommer det tydligt i Lägesbild Norrby hur viktigt det är att läsaren inte plockar ut enskilda problem ur dess kontext och att de bakomliggande orsakerna till utmaningarna ska vara i fokus. Syftet med lägesbilden är således att i sin helhet bringa ljus över vilka utmaningar Norrby som ett särskilt utsatt område står inför i form av att identifiera de bakomliggande orsakerna för att på sikt kunna arbeta fram åtgärder i syfte att göra området tryggare. Det är i min mening viktigt att vi håller fast vid detta syfte och rapportens ursprungliga uppdrag.

Slutligen får vi dock inte glömma att det finns en mängd goda krafter på Norrby. Det finns boråsare på Norrby som själva uppger att de vill integreras, bli en del av det svenska samhället och komma i åtnjutande av demokrati och mänskliga rättigheter. Dessutom uppger många att de vill vara med och bygga ett tryggt och säkert Norrby.

Borås stads verksamheter har också en mängd olika aktiviteter, åtgärder och insatser som alla syftar till att boråsarna på Norrby ska få det bättre. Tyvärr motarbetas detta av olika anledningar och därför är det ännu viktigare att vi tillsammans börjar arbeta för att förändra situationen. Att arbeta tillsammans går även i linje med Polismyndighetens bedömning som konstaterar just att arbetet med särskilt utsatt områden kräver ”gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma tillrätta med existerande problem”. Detta gäller alla boråsare i hela Borås stad.

Mot bakgrund av detta välkomnar vi författarna av debattartikeln till ett enskilt möte för vidare samtal och diskussioner kring Lägesbild Norrby, så att vi tillsammans kan arbeta för ett bättre och tryggare Norrby.

Peder Englund, avdelningschef, CKS, Centrum för kunskap och säkerhet

Peder Englund Malin Åbom Ojamo
Peder Englund Malin Åbom Ojamo
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.