Annons

Debatt: Rensa i djungeln av regler för företagare

Regler som innebär kostnadsökningar för företag måste kompenseras med förenklingar, anser Mikael Larsson.
Debatt • Publicerad 11 maj 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverige går för högtryck och vi är inne i en högkonjunktur. Men trots detta vågar inte företagen satsa fullt ut. Många småföretagare upplever att regelkrånglet ökar. De upplever även att skatter och avgifter är alldeles för höga och att byråkratin tar knäcken på många. Vi i Centerpartiet vill förenkla villkoren för företagarna, sänka kostnaderna för att anställa och satsa på en bra infrastruktur i hela landet.

Vi vill fokusera på ett enklare regelverk och vill därför ställa tydligare krav: en regel in – en regel ut. Regler som innebär kostnadsökningar måste kompenseras med förenklingar som innebär sänkta kostnader någon annanstans.

Annons

Fler regler bör ges så kallad solnedgångsklausul, vilket innebär att en regel får ett slutdatum då dess fördelar måste bevisas överstiga dess nackdelar för att regeln ska få vara kvar. De regler som finns och som tas fram måste anpassas efter de små företagen och inte efter hur myndigheterna är organiserade och arbetar. Det är på detta sätt vi får fler som vill, vågar och kan starta företag. Och med det fler som bidrar till att utveckla jobbskapandet i Sverige.

Skattereglerna för småföretagare behöver bli färre och förenklas. Ibland kan det vara så att vissa skatteregler faktiskt gynnar företagarna, men de är så komplicerade att de inte nyttjas fullt ut. Skattesystemet för mindre bolag måste därför göras om och bli enklare. Berörda myndigheter måste visa större förståelse och respektera de små företagens villkor. Företagen måste mötas av färre blanketter och enklare språk.

Det är en självklarhet för oss att en företagare måste få fokusera på det han eller hon är allra bästa på, sin affärsidé, och inte lägga dyrbar tid på att fylla i och skicka in blanketter till olika instanser.

Fyra av fem jobb skapas i småföretagen. De är våra främsta jobbskapare och vi vill verka för att det blir ännu fler. För att företagen ska kunna skapa ännu fler jobb så behöver också arbetsgivaravgifterna sänkas eller slopas helt. För personer utan erfarenhet som får sitt första jobb så vill vi slopa arbetsgivaravgifterna helt de två första åren av en anställning. Då ges personer som tidigare inte haft jobb en chans att komma in på arbetsmarknaden, företagen vågar pröva en ny person och det blir möjligt för företagen att anställa fler. Fler i jobb ger fler skattebetalare, vilket ger mer pengar till välfärden.

Företagen är så viktiga för Sverige, både de i staden och de på landsbygden. För att utvecklas i hela landet behöver även tillgången till fungerande infrastruktur som vägar, järnvägar, fiber, utbildning och matchning garanteras – för att knyta samman Sverige. För att göra det möjligt att arbeta och bo i hela landet. Det ska vara enkelt att vara företagare.

Mikael Larsson (C), riksdagskandidat , 1:a på Sjuhärads riksdagslista

Annons
Annons
Annons
Annons