Debatt

De nya skolpoliserna

Debatt Artikeln publicerades

Skolkande elever med omfattande frånvaro bör kunna hämtas av polis till skolan.

Därför bör skollagen och flera andra lagar ändras. Det kräver Stockholms skolborgarråd och socialborgarråd av regeringen (SvD 9/2). Och skolminister Jan Björklund fortsätter att stampa i takt med den borgerliga övertron på räfst och rättarting och tycker att hämtning av polis är ”fullt tänkbart”. Den som av något skäl uteblir från sina lektioner kan alltså vänta sig att poliskåren ska agera taxi åt dem. Åtminstone om Björklund (fp), skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) och socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) får som de vill.

Skolk är naturligtvis fel och bör motverkas till varje pris. Men denna typ av förslag gör mer självmål på politiker, som visar på deras okunnighet och oklokhet, än löser några problem. Det tycks finnas en djupt rotad föreställning hos borgarna om att den enskilde skolkaren, oberoende av vem det är som skolkar, är på väg att knoppa av till gangster. Borgerligheten måste lära sig att det finns fler orsaker till att man skolkar än att ungdomen är lat eller sysslar med småkriminell verksamhet. Sociala problem, dålig motivation, undermålig lärarkvalitet och skolkvalitet är betydligt mer vanliga faktorer. Skolministerns syn på elever och hur man ska få dem som hamnat snett att komma tillbaka, är skrämmande. Elever som skolkar för att de mobbas, hur blir de hjälpta av att polisen hämtar dem?

Ytterligare något som Björklund (fp) måste få klart för sig, är att skolk är ett symptom. Det hjälper inte att angripa symptomen när man vill lösa ett problem. Möjligen får man bukt med symptomen, men sjukdomen är kvar. Tvångshämtning av skolkande elever är en fullkomligt verkningslös åtgärd.

Omvägen via mer repression istället för att förbättra skolan till att bli en mer undervisande och bättre socialt vårdande institution och del i samhället, döljer bara de gamla problemen och skapar istället en rad nya problem. Om polisen ska användas för att hämta skolkande skolelever tas resurser bort från viktigare saker. Resurser som skulle göra mycket mer nytta i skolan.

Se istället till att skolan får mer pengar och fler behöriga lärare. Det skulle leda till en bättre undervisning, vilket skulle locka tillbaka eleverna som skolkar och på ett bättre sätt motivera eleverna att vara i skolan. Vi behöver en skola som ger ungdomar tron på sig själva och lusten att lära. Men att sätta in polisstyrkor förändrar ingenting till det bättre.

Johan Dahlberg
Johan Frick