Därför spärrar vi inte läsplattorna

Borås stad har ända sedan början av 2000-talet haft som policy att inte censurera elevernas tillgång till internet på skolans datorer. Det finns flera skäl till detta, skriver Lena Palmén och Malin Carlsson.
Debatt • Publicerad 14 oktober 2014
Foto: 

I en insändare 9/10 menar signaturen ”Förälder och lärare” att Borås stad borde låta installera filter i de datorer och läsplattor som elever från årskurs 5 numera får låna, för att därigenom förhindra att elever får tillgång till filmer innehållande droger, våld och pornografi.

Borås stad har ända sedan början av 2000-talet haft som policy att inte censurera elevernas tillgång till internet på skolans datorer. Det finns flera skäl till detta. Ur ett demokratiperspektiv är det tveksamt att som myndighet begränsa den informationsfrihet som alla medborgare, även barn och elever, har rätt till och som slås fast i regeringsformen, en av våra grundlagar. Det finns undantag som också regleras i lag. Man har naturligtvis inte rätt att ta del av exempelvis barnpornografi eller sekretessbelagda uppgifter. Här finns det alltså särskilda juridiska skäl att förhindra spridning av sådant material.

Det kan också finnas rent tekniska orsaker att begränsa tillgången till visst material på internet. Datorvirus och annan skadlig kod kan vara förödande för våra system och därför är det motiverat att hindra tillgången till dessa.

Ytterligare en orsak att inte filtrera är att det inte finns filter som fungerar fullt ut. Dels har filter som vi undersökt visat sig även filtrera önskvärda sidor, men framför allt så släpps det alltid igenom olämpligt material eftersom tillgången är närmast oändlig. Detta anser skolan skulle invagga i en falsk säkerhet.

Det Borås stad har i sitt eget nätverk som eleverna använder under skoltid är ett filter som ändå varnar för att man är på väg in på en sida som kan innehålla olämpligt material. Eleverna kan då gå vidare men får också en upplysning om att allt de företar sig på nätet loggas.

Eleverna skall naturligtvis använda sina IT-verktyg till skolarbete under lektionerna och lärarna ansvarar för att så sker, men det ingår också i skolans värdegrundsuppdrag att aktivt diskutera, förmedla och gestalta frågor kring människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessa frågor rör ju elevens hela tillvaro även utanför lektionstid och fritiden. Skolan måste med andra ord förhålla sig till, och problematisera kring att det finns mycket förfärliga saker som eleverna kan träffa på, både på nätet och i det vanliga livet och hur de bör förhålla sig för att slippa att bli utsatta för detta.

Som förälder är det också viktigt att vara medveten om och prata med sina barn om att det finns många faror med internet. Många skolor erbjuder med jämna mellanrum föräldrautbildningar där dessa tas upp. Barnens internetanvändande på fritiden är något som varje förälder måste få besluta om och ansvara för.

Borås stad vill att elever har tillgång till ett digitalt verktyg som möjliggör kunskapsinhämtande på olika sätt och som bygger grunden för det livslånga lärandet. Med digital teknik ges möjlighet att utveckla pedagogiken och fördjupa barn/elevers digitala kompetens. Vi vill att våra elever får en tidsenlig utbildning och ser storsatsningen som en stort steg i denna riktning.

Lena Palmén (S)

kommunalråd

Malin Carlsson (S)

ordförande i Stadsdel Norr

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.