Dags att bygga ett klimatneutralt Sverige

Byggsektorn har potential att halvera klimatpåverkan till 2030. Men ska vi nå detta mål behöver upphandlare ställa rätt krav i upphandling, hävdar Agneta Wannerström och Johan Gerklev.
Foto: Maja Suslin/TT