1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

C och L sviker valfriheten i Marks kommun

Svar till Johan Lepp (L), Lena Ferm Hansson (C) och Lisa Dahlberg (S), BT 13/3.

Med rätta riktar vi kritik mot det beslut som S, C och L i Mark föreslår kommunfullmäktige att fatta. Vi tror inte att någon kan missförstå vad som menas med ” Socialnämnden skall under första halvåret 2018 påbörja arbetet med att införa daglig verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihet”.

Detta gick vi fram med i Mark- alliansens budget för 2018. C och L, som ingick i Markalliansen tillsammans med bland andra M och KD, hade ingen annan åsikt utan snarare formulerade texten. Vi ifrågasätter även hur det S-ledda styret tolkar inkomna skrivelser. Brukarorganisationerna har, som vi tolkar det, tydligt tagit ställning. Hur ska vi annars tolka de synpunkter från Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, och Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, vi fått in?

De skriver bland annat: ”HSO, och FUB i Mark ser mycket positivt på att Marks kommun vill införa LOV” (i daglig verksamhet) och ”Att LOV inte redan är infört är beklagligt.”

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Att vi politiker omprövar våra ståndpunkter har vi inga problem med, men vad är det mer än våra tidigare alliansvänners samarbetspartier som ändrats för att C och L nu vill överge tidigare ställningstagande? Moderaterna och Kristdemokraterna har inte sett något som ändrar vår nuvarande och tidigare positiva syn på lagen om valfrihet. Det är de enskildas bästa och deras behov som skall styra.

Vi kan bara instämma i HSO:s och FUB:s yttrande i ärendet, och undra varför man vill uppfinna hjulet på nytt när fungerande system används av grannkommuner? M och KD kommer noga att följa utvecklingen. Är det så att valfriheten kommer i kläm på grund av S-samarbetet så kommer det att märkas.

Rätt daglig verksamhet kan vara skillnaden mellan ett meningsfullt liv och en vardag i tristess.

Elise Arnell (KD)

Tomas Johansson (M)