Börja bygg Göteborg–Borås

För att den framtida tillväxten inte ska spåra ur måste man gå från ord till handling när det kommer till infrastrukturprojekt som Göteborg–Borås, skriver unga liberaler.
Debatt • Publicerad 11 februari 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Bezav Mahmod/SvD/TT

I somras kom det viktiga beskedet från den förra regeringen att sträckan Göteborg–Borås skulle ges finansiering för byggnation av järnväg. Beskedet var särskilt viktigt då sträckan tidigare var urplockad ur Trafikverkets flerårsplan. Planerad byggstart är just nu 2024, vilket vi menar alldeles för långt in i framtiden då byggnationen borde ha påbörjats redan igår.

Det kan tyckas märkligt att det i dag saknas en snabb förbindelse mellan Västsveriges två största städer. Pendlare från Uppsala hade troligtvis tyckt detsamma om det saknats bra tågförbindelse till Stockholm och det snabbaste färdmedlet hade varit buss.

Utvecklingen i Stockholmsregionen har i motsats till Västra Götalandsregionen gått som på räls med ny- och tillbyggnad av infrastruktur och flertalet nya projekt. Denna bortprioritering av Västra Götalandsregionen skadar utvecklingen i Västsverige då vi vackert får vänta på den Stockholmscentrerade regeringen.

”Allt fler människor kommer behöva resa samtidigt på en mindre yta och då finns det helt enkelt inte plats för att samma andel som i dag pendlar med bil.”

Betydelsen av sträckan Göteborg–Borås, med ensamt stopp i Landvetter, kan inte nog överskattas. En vidare dragning till Jönköping skapar möjligheter till rimlig arbetspendling även österut. Utbyggnaden bidrar till tillväxt, mindre miljöbelastning och en ökad attraktivitet för regionen i sin helhet.

Det finns en uttalad ambition att ändra den kommande generationens resvanor och få fler att i framtiden välja att åka kollektivt. Kollektivt resande är inte bara bra ur miljöaspekt, utan det är även en essentiell förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska fortsätta växa. Allt fler människor kommer behöva resa samtidigt på en mindre yta och då finns det helt enkelt inte plats för att samma andel som i dag pendlar med bil.

Med byggnationen av Västlänken i Göteborg innebär det också att studerande vid Göteborgs universitet kan ta sig direkt från Borås till föreläsningssalarna på Handelshögskolan. Detta är en signifikant förbättring jämfört med i dag då pendlare som reser med buss måste ta sig från Korsvägen eller Centralstationen till universitetet.

Satsningen på järnvägssträckningen bör prioriteras så att planerings- och finansieringsprocessen kommer igång omedelbart. En start av projektet skulle skicka en stark signal till både områdets unga och traktens näringsliv att det finns en stark vilja att utveckla Göteborg-Borås-området.

Vi ser fram emot att regionen och Trafikverket ser över lösningar för hur projektet kan fortskrida snarast möjligt då det redan i dagsläget finns en bred enighet om att projektet ska genomföras. Vi uppmanar därför ansvariga politiker i berörda partier att undersöka möjligheterna till att snabba på processen.

Västsveriges bästa är också Sveriges bästa och för att den framtida tillväxten inte ska spåra ur måste man gå från ord till handling när det kommer till infrastrukturprojekt som Göteborg–Borås.

Soroush Rezai, distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet Väst

Olle Johnsson, 2:e vice distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet Väst

Emmy Scilaris, klubbordförande, Liberala ungdomsförbundet Södra Älvsborg