Debatt

Boråspolitiker: Normer är nödvändiga

Debatt Artikeln publicerades

Att slå fast normkritik som ett arbetssätt utan att ange vilka normer som i så fall ska kritiseras är inte något vi kristdemokrater kan ställa oss bakom, skriver Magnus Sjödahl.

Vi kristdemokrater ställer oss frågande inför de formuleringar som ofta återkommer i olika dokument i Borås stad, där det talas om vikten av normkritik.

Det finns många exempel på när begreppet normkritik används i kommunala program. Jag citerar två olika här:

1: Ur programmet Inriktning för äldreomsorgen i Borås stad: ”Vård- och äldrenämnden ska ha ett normkritiskt synsätt och arbetssätt.”.

2: Ungdomsledarutbildning: ”ULU är en ledarskapsutbildning för dig i gymnasieåldern som är intresserad av lära dig mer om att leda och skapa projekt/aktiviteter för och tillsammans med barn och unga på deras fritid. Utbildningen syftar till att ge unga ökad möjlighet till delaktighet i samhället genom att öka/stärka dina kunskaper inom olika områden som normkritik, jämställdhet, delaktighet och rättighetsbaserat ledarskap.”.

”Vi kommer alltid att ifrågasätta detta begrepp så länge det inte förtydligas.”

Vad ligger i begreppet, ska alla normer kritiseras, eller vilka? Är det eftersträvansvärt med ett normlöst samhälle? Normkritiskt och normbrytande beteende, var går gränsen? Ja, det är frågor vi ställer oss.

I många sammanhang betonas vikten av att det finns normer och att upprätthålla dessa. Normbrytande beteende hos barn och unga ses som oroande av socialtjänst och rättsväsende, och knappast som något eftersträvansvärt. Normbrytande beteende är till exempel att skolka, snatta, använda droger eller bryta mot andra lagar.

Det blir väldigt otydliga signaler när det både talas om vikten av att ha och följa normer samtidigt som normkritiken lyfts fram. Det borde förtydligas vad det är som avses med att vi ska arbeta normkritiskt. Vilka normer är det som ska kritiseras?

Vad är normer och varför finns de? Jo, det är ett begrepp för allmänt delade, men många gånger underförstådda regler och förväntningar på beteende som gäller inom en social gemenskap eller i samhället i stort, ett riktmärke för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. För att vi ska kunna fungera tillsammans krävs regler för hur individerna ska bete sig mot varandra.

”Jag vill hävda att normer är nödvändiga för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling och asocialt beteende.”

Sociala normer grundar sig på underliggande värderingar. Ett exempel på det är de normer som säger att vi ska behandla och bemöta människor likvärdigt oavsett vem de är. Vi ska inte tränga oss före, vi ska svara på tilltal vi ska hälsa på varandra och vi ska bemöta andra på det sätt vi själva vill bli bemötta.

Jag vill hävda att normer är nödvändiga för att upprätthålla en social ordning som förhindrar orättvis behandling och asocialt beteende som hotar den sociala gemenskapen. Ett samhälle utan normer faller samman i något som kan betecknas som anomi. Ett normlöst tillstånd där inget är rätt eller fel och där ingen sätter gränser. Det är knappast något som vi mår bra av och i synnerhet inte barn och unga. Om vi misslyckas med att skapa och upprätthålla gemensamma normer så kan det leda till korruption, starka motsättningar och våld.

Informella normer är viktiga i alla sociala system. Normsättning är det mest effektiva sättet att styra en grupp, ett företag eller ett samhälle. När alla gruppmedlemmar agerar utifrån de gemensamma normerna utan att man behöver ha nedskriva regler, blir transaktionskostnaderna låga. Det krävs ingen övervakning för att se till att gemensamma regler efterlevs. I välfungerande grupper med tydliga normer finns en hög tillit till andra individer och institutioner. Det är därför företag, organisationer och stater investerar stora resurser i att skapa och upprätthålla gemensamma normer.

Det finns även olika oskrivna regler beroende på vilka situationer man befinner sig i. Vidare finns det normer för hur man ska agera vid kontakt med andra människor beroende på vem man ska träffa. När man tar kontakt med myndighetspersoner förväntas man uppträda på ett formellt sätt. Om man däremot ska träffa bekanta förväntas man inte vara lika formell.

Normer är nödvändiga för ett fungerande samhälle. Att då slå fast normkritik som ett arbetssätt utan att ange vilka normer som i så fall ska kritiseras är inte något vi kristdemokrater kan ställa oss bakom. Vi kommer alltid att ifrågasätta detta begrepp så länge det inte förtydligas. Vi kommer istället att betona vikten av att upprätthålla goda normer och värderingar.

Magnus Sjödahl (KD), ledamot, kommunfullmäktige Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.