Annons

Borås stad bör inte tolerera rasism mot medarbetare

Kommunen bör alltid polisanmäla om en medarbetare utsätts för rasism, anser Vänsterpartiet i Borås.
Debatt • Publicerad 11 november 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Anders Robertsson

Den senaste tiden har rasism på arbetsplatser runtom i Sverige uppmärksammats. Bland annat har Sveriges Television berättat om hur anställda på apotek utsätts för rasistiska och islamofobiska påhopp av kunder. Borås stad är kommunens största arbetsgivare och de som är anställda speglar kommunens mångfald. Många av våra medarbetare har yrken där de dagligen möter och erbjuder service till kommuninvånarna. I vilken utsträckning utsätts våra medarbetare för rasism i sin yrkesutövning och vilket stöd kan de förvänta sig från arbetsgivaren om de blir utsatta?

Vänsterpartiet ser med oro på en tilltagande normalisering av rasism i det svenska samhället. Såväl i det offentliga rummet som på arbetsplatser och i so- ciala medier har gränsen för vad som är acceptabelt att säga förskjutits. Tidigare i somras har Diskrimineringsombudsmannen uppmärksammat att kommuner gett möjlighet till brukare i hemtjänsten att välja bort personal av utländsk härkomst. Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att det är diskriminerande.

”Borås stad behöver också tydligt uttala vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få.”
Annons

Enligt Sveriges Televisions granskning förekommer det att kunder på apotek kräver att slippa få hjälp av personal med annan etnisk bakgrund än svensk, några apotek har därefter beslutat att agera mot rasism, vilket innebär att de polisanmäler när medarbetare utsätts för rasism av kunder. Vänsterpartiet anser att Borås stad samt de kommunala bolagen ska tillämpa en liknande policy och att polisanmälan alltid ska upprättas då medarbetare blir utsatta för rasism på jobbet.

Borås stad säger sig vilja vara en attraktiv arbetsgivare och i medarbetarenkäten ställs frågor om kränkande särbehandling. Det är en bra början, men frågorna syftar främst till att upptäcka kränkningar mot medarbetare eller medarbetare–chef emellan, inte kränkningar från kommuninvånare. Vänsterpartiet anser att medarbetarenkäten ska kompletteras med frågor om utsatthet för kränkningar från dem som våra medarbetare möter i sin yrkesutövning, för att kartlägga hur stort problemet är för Borås stads anställda. Borås stad behöver också tydligt uttala vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få.

Vi föreslår därför att:

* Borås stad tillämpar nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen och de kommunala bolagen, och att polisanmälan ska upprättas då någon blir utsatt.

* Borås stad tillför en fråga om kränkningar från dem som våra medarbetare möter i sin yrkesutövning.

* Borås stad tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få.

När rasism och rasistiska uttryck normaliseras är det viktigt att vi som kommun agerar. De som är anställda i Borås stad ska kunna känna sig trygga på jobbet och veta att arbetsgivaren stöttar dem om de blir utsatta för kränkningar, hat eller hot i sin yrkesutövning. Det ska råda nolltolerans mot rasism i Borås stad. Så skapar vi en kommun för alla.

Ida Legnemark (V), ledamot i kommunstyrelsen

Stefan Lindborg (V), ersättare i kommunstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons