Debatt

Borås politiska styre sviker hedersförtryckets offer

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Anders Wiklund/TT

Mitt-S-samverkans oförmåga att leda kommunen innebär ett dråpslag mot alla som behöver det offentligas stöd för att leva sina liv i frihet, anser skribenterna.

Borås ska vara en stad där människor tillåts leva sina liv i frihet. Det målet hotas i dag av det hedersrelaterade förtrycket. I hederns namn förföljs, hotas och misshandlas i synnerhet unga flickor och pojkar med syfte att detaljstyra deras liv. Det kan exempelvis röra sig om val av umgänge, partner, sexuella vanor och utbildningsval. I mer extrema fall tar det sig uttryck i till exempel tvångsgifte och könsstympning. I en del mer uppmärksammade fall har det gått så långt som till mord.

För att motverka det hedersrelaterade förtrycket har Moderaterna och Kristdemokraterna lagt flera förslag, bland dessa att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. Förslaget har samtliga partier ställt sig bakom.

På det senaste mötet med kommunstyrelsen (30/9) fick vi en redovisning som visar att uppdraget inte genomförts, trots partiernas enighet i frågan. Flera av de nämnder som spelar en viktig roll i kampen mot det hedersrelaterade förtrycket anser inte att det ligger på deras bord att arbeta med frågorna, vilket ska ha gjort det omöjligt att fullfölja uppdraget att ta fram en åtgärdsplan.

Det gör oss väldigt illa berörda när oviljan från de styrande partierna i nämnderna att bära sin del av ansvaret gör att en så viktig fråga faller mellan stolarna.

Vi har därför föreslagit att kommunfullmäktige ska göra det tydligt för berörda nämnder att de förväntas arbeta gemensamt mot det hedersrelaterade förtrycket, så att också den åtgärdsplan som samtliga partier efterfrågat kan tas fram.

Det förslaget vägrade de styrande att skriva under på, utan motivering. Huruvida vi nu får någon åtgärdsplan på plats är osäkert.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Liberalernas och Centerns oförmåga att leda kommunen innebär ett dråpslag mot alla som behöver det offentligas stöd för att leva sina liv i frihet.

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Oliver Öberg (M)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Hans Gustafsson (KD)

medlemmar av Moderaternas och Kristdemokraternas kommunstyrelsegrupp i Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.