Annons

Borås motverkar hedersbrott

Borås verksamheter ska ha grundkunskaper om hur hedersproblematik kan upptäckas.
Debatt • Publicerad 11 maj 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Anders Wiklund/TT

En fråga om heder, det är titeln på Unni Wikans bok från 2004. Boken är i dag 15 år gammal men likväl är innehållet fortfarande lika, om än inte mer, relevant. Alla barn och unga ska få växa upp med lika rättigheter och möjligheter, men för flera av dem är just frågan om heder det som istället begränsar dem.

Mycket har skrivits om det så kallade januariavtalet, men få har valt att lyfta fram det gemensamma ställningstagandet mot hedersbrott. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet är tydliga – hedersmotiverade brott ska få en egen brottsrubricering. I skrivningarna framkommer bland annat att hedersmotiverade brott ska ha en särskild straffskärpningsgrund och för utländska medborgare som dömts för hedersbrott ska reglerna för utvisningsvillkoren skärpas.

”Det kommer aldrig vara acceptabelt att människor inte äger makten över sina egna liv. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas.”
Annons

Även kommunalt är frågan om hedersproblematiken högst levande. Om en inte alltför lång framtid stundar sommarlov, ett lov som ska erbjuda bad, glass och frihet. Tyvärr vet vi att det inte ser ut så för alla och vi har därför informerat skolförvaltningarna om att vara uppmärksamma på signaler från elever gällande så kallande hemresor. Råder minsta lilla oro så ska kontakt direkt tas med barn och familj på individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO). Samtidigt finns det i kommunen i dag en kontaktgrupp dit både yrkesverksamma och privatpersoner kan vända sig för att rådgöra kring frågor om hedersproblematik. I gruppen finns representanter från IFO, relationsvåldsenheten, kvinnojouren och polisen.

Frågan om heder är komplex och det kan vara svårt att se signaler. Därför har vi i mitt-S-samverkan beslutat att alla stadens verksamheter ska ha grundkunskaper om hur hedersproblematik kan upptäckas och att i synnerhet de verksamheter som arbetar med barn och ungdomar ska ha en plan för hur sådana problem ska hanteras när de upptäcks. Samtidigt pågår redan massor med arbete runtom i våra förvaltningar.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har med tiden intensifierats och förra året flyttades samordningsansvaret till arbetslivsnämnden. Förvaltningen har sedan dess skapat en samverkansgrupp som arbetar med att förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och se till att insatser samordnas. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper, även barn och ungdomar under 18 år. Utöver det tas just nu även en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck fram. Innan sommaren ska ett första utkast av den vara klar och förslaget ska då gå vidare för att fastställas.

För även om frågan om heder fortfarande är lika aktuell i dag som för 15 år sedan får vi inte förbise att det faktiskt också gjorts mycket. Det har skett förändringar i rättssystemet och socialtjänsten, skolorna arbetar med problematiken och människor i allmänhet har mer kunskap om frågan. Både nationellt och kommunalt är frågan självklar – ingen människas frihet ska begränsas och det kommer aldrig vara acceptabelt att människor inte äger makten över sina egna liv. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas.

Malin Carlsson (S), kommunalråd

Lars-Åke Johansson (S), ordförande, arbetslivsnämnden

Mattias Danielsson (C), andra vice ordförande, arbetslivsnämnden

Anne-Marie Ekström (L), ledamot, arbetslivsnämnden

Sam Siavashee (MP), ersättare, arbetslivsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons