Annons

Borås hemtjänst i botten

Nästan en femtedel av hemtjänsttagarna i Borås uppger att det inte känns tryggt i hemmet. Kommunens princip att äldre ska bo kvar i hemma har gått för långt, menar Niklas Arvidsson.
Debatt • Publicerad 9 maj 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lars Pehrson/TT

På kommunfullmäktigemötet den 26 april debatterades Borås stads årsredovisning för 2018. De goda exemplen från det gångna året haglade när de styrande kommunalråden lade ut texten i sina inledningsanföranden. Gott så. Goda exempel förtjänar att belysas. Men desto mindre tonvikt lades vid att problematisera de omfattande utmaningar som framgår i årsredovisningen, inte minst de delar som handlar om äldreomsorgen.

”Att närmare en femtedel av de svarande hemtjänsttagarna inte uppger att det känns tryggt att bo hemma är alarmerande.”

Utmaningarna blir uppenbara när vi jämför oss med övriga landet. På indikatorn hemtjänsten i sin helhet hamnar Borås på plats 251 av 288. I kategorin bemötande, förtroende, trygghet placerar sig Borås på plats 270 av 288 kommuner.

Annons

En orsak till att så många äldre med hemtjänst känner otrygghet är att de fortfarande möter på tok för många personer. Resultaten har också ett naturligt samband med vilka förutsättningar vi ger våra anställda. Med minuthets och svårigheter att rekrytera så uppgick andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 2018 till tio procent.

Att vända det här läget är en av vår kommuns viktigaste utmaningar. Goda relationer och tillit mellan hemtjänstpersonal och de äldre är en förutsättning för att skapa trygghet, god livskvalitet och livsglädje. Samtidigt är goda arbetsvillkor och rimliga förutsättningar för våra anställda nödvändigt för att kunna bygga just de där goda relationerna.

Att närmare en femtedel av de svarande hemtjänsttagarna inte uppger att det känns tryggt att bo hemma är alarmerande. Frågan är om inte principen att äldre ska bo kvar hemma har gått för långt i Borås.

Det behövs ett politiskt styre för att ta sig an de kvarvarande utmaningarna. Men då konkreta förslag på hur äldreomsorgen ska kunna förbättras lyser med sin frånvaro i mitt-S-styrets politiska överenskommelse, tänkte jag ge dem lite hjälp på traven:

* Bygg fler äldreboendeplatser i Borås, såväl nya vård- och omsorgsboenden som fler trygghetsbostäder.

* Inför förenklad biståndsbedömning för hemtjänst i enlighet med Kristdemokraternas och Moderaternas inlämnade motion.

* Gör trygghetslarmen avgiftsfria.

När vi om ett år diskuterar Borås stads årsredovisning för 2019 är det min förhoppning att vi kan se tillbaka på ett år då vi tog bort minuthetsen och gav vår personal rimliga förutsättningar att se och möta våra äldres behov. Att 2019 var ett år då våra äldre fick större möjligheter att påverka sina beslutade insatser. Att det var året då vi genom beslut om fler boendeplatser började sänka tröskeln för att få plats på ett äldreboende.

Niklas Arvidsson (KD), oppositionsråd, Borås stad

Annons
Annons
Annons
Annons