Debatt

Borås behöver ett nytt skyttecentrum snarast

Lisa Berglund (KD) Falco Güldenpfennig (KD) ,

Det finns inga nackdelar med att bygga ett skyttecentrum, så varför händer ingenting, undrar skribenterna.

Skyttesport är en sport som är till för alla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Detta är något som Borås stad borde se som positivt och därmed uppmuntra till möjlighet för utveckling av sporten. Dock verkar det politiska minoritetsstyret i Borås stad inte tycka detta. Planerna på ett skyttecentrum har varit aktuell i cirka 20 år, men fortfarande är det knäpptyst om besked i frågan. Detta gäller med nuvarande styre, men även under den tidigare sexpartikoalitionen gick skyttefrågan trögt.

Liberalerna budgeterar 500 000 kronor för att jämställdheten inom idrott ska öka. Vänsterpartiet pratar vitt och brett om hur viktigt det är att alla män och kvinnor får samma förutsättningar. Skytte är en sport där killar och tjejer tränar, och på nationell nivå tävlar på samma villkor, något som därför borde premieras och uppmuntras. Kristdemokraterna vill att alla ska få utöva den fritidssysselsättning som man brinner för. Under de senaste åren har Kristdemokraterna, med stöd av bland annat Moderaterna, varit drivande i frågan om ett skyttecentrum och haft med investeringen i sin budget, så även 2017.

Det är flera olika områden i Borås stad som har varit under utredning och mätningar på bullernivå har gjorts. Det är dock olyckligt att majoriteten av de politiska partierna inte vill lägga ner mer tid och energi på att hitta ett område där det går att bygga ett skyttecentrum. Även om lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag att nu påbörja en förstudie kring planerna så kommer det att ta alldeles för lång tid. Kan någon av de styrande rödgröna politikerna svara på hur man tänker agera för att detta ska gå så fort som möjligt?

Ett skyttecentrum för Borås stad skulle innebära möjligheter till att utöka skyttesporten. Det skulle gå att anordna stora tävlingar som SM och EM. Polisen skulle ha möjlighet till att träna skytte och därmed bättre kunna försvara allmänheten vid oroligheter, något som verkligen behövs i dessa tider. Det finns inga nackdelar med att bygga ett skyttecentrum, så varför händer ingenting? I Kristdemokraternas budget 2017 kräver vi att lokalförsörjningsnämnden redovisar förstudien kring ett skyttecentrum under 2017. Om någon månad är vi inne i 2017. Vi hoppas verkligen att en seriös rapport kommer att rapporteras så att en byggstart av ett skyttecentrum kan ske snarast.