Bodaskolans trygghet riskerar att slås sönder

Flera fritidsledare riskerar att försvinna från Bodaskolan. Vad händer med studieron nu, undrar personal på skolan.
Foto: Mariell Dahlström