GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Biogas viktig för ökad svensk självförsörjning

Det är mycket viktigt att undantaget för koldioxidskatt finns kvar för biogas, skriver Tom Andersson.
Debatt • Publicerad 16 maj 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utöver klimatnyttan kan biogassatsningar bland annat bidra till återcirkulering av växtnäringsämnen och minskad övergödning, möjligheter för landsbygdsutveckling, industriell utveckling, hållbar näringspolitik och försörjningstrygghet, påpekar Tom Andersson.
Utöver klimatnyttan kan biogassatsningar bland annat bidra till återcirkulering av växtnäringsämnen och minskad övergödning, möjligheter för landsbygdsutveckling, industriell utveckling, hållbar näringspolitik och försörjningstrygghet, påpekar Tom Andersson.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Kommuners roll som producenter och användare av biogas kan och bör stärkas. Det betonar Klimatkommunerna i sitt remissvar på den statliga utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart samhälle”. Regeringen har tillsatt utredningen för att kartlägga biogasens nytta som resurs och hur den kan främjas framöver.

Det är bra – för nyttorna med biogas är många. Utöver klimatnyttan kan biogassatsningar bidra till återcirkulering av växtnäringsämnen och minskad övergödning, förbättrad biodiversitet och markkvalitet, minskad lukt från gödsel, möjligheter för landsbygdsutveckling, industriell utveckling, hållbar näringspolitik och försörjningstrygghet.

Kommunerna spelar en viktig roll i biogasens värdekedja. De hanterar avfall som kan bli substrat för biogasproduktion, de producerar biogas och de upphandlar och köper in biogas som drivmedel. Det är glädjande att biogasen nu lyfts på nationell nivå i en gedigen utredning, och i och med det ges ökad status.

”Vikten av en ökad självförsörjningsgrad har i och med coronakrisen blivit tydlig.”

Mycket av fokus i klimatpolitiken och hos de stora marknadsaktörerna ligger i dagsläget på elektrifiering, och just därför behövs uppbackning för att realisera biogasens fulla potential. Tydliga och trygga spelregler kommer förhoppningsvis att underlätta utvecklingen.

Klimatkommunerna ser överlag positivt på de förslag som läggs fram i utredningen, men önskar att kommunernas roll stärks på följande sätt:

· Stärk självförsörjningsgraden. Vikten av en ökad självförsörjningsgrad har i och med coronakrisen blivit tydlig. I dagsläget finns det sannolikt en större förståelse för att det oväntade kan inträffa, och att satsningar som gynnar lokala producenter av alltifrån bränsle till mat sannolikt lönar sig i längden. Import av biogas innebär att Sverige går miste om produktionsrelaterade nyttor som gör biogas till det win-win-bränsle det är. Mot bakgrund av detta borde utredningen tydligare analysera risken med att importerad biogas även fortsättningsvis kan få ett högre stöd jämfört med svenskproducerad biogas.

· Utnyttja potentialen. Flera av Klimatkommunernas medlemmar undersöker hur gröna restprodukter, från exempelvis skötsel av parker, naturreservat och våtmarker kan bli till biogas, med nyttor för bland annat biologisk mångfald på köpet. Klimatkommunerna noterar att utredningen inte omfattar den här typen av gröna substrat, och undrar varför denna avgränsning gjorts. Möjligheten att göra biogas från olika former av vallgrödor bör också kunna uppmärksammas tydligare. Dessa har ett bra energiutbyte och bidrar till det öppna och varierade landskap som vi så gärna vill bevara. Produktionspremie bör ges även vid rötning av andra substrat än gödsel, på en nivå som är jämförbar med omgivande länders produktionsstöd.

· Behåll skattebefrielsen. Det är mycket viktigt att undantaget för koldioxidskatt finns kvar för biogas. Koldioxidskatt ska belasta sådant som är negativt för miljön. Att lägga detta på ett miljövänligt bränsle skulle ge ett signalfel som kan underminera biogasen som miljöbränsle.

Tom Andersson (MP), kommunalråd och styrelseledamot i Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner som vill leda i klimatfrågan

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.