Bättre avlopp kan minska algblomningen

Nu för tiden ser vi ofta alg-blomning både vid kuster och i sjöar mitt i sommaren. Så även i år. Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning. För att komma till rätta med problemet krävs obligatoriska avloppsdeklarationer, menar Anders Mårtensson.
Miljö • Publicerad 22 juli 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Algblomning är i grunden en naturlig process under vår och höst. Men övergödning har under senare år lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under högsommaren, skriver debattören.
Algblomning är i grunden en naturlig process under vår och höst. Men övergödning har under senare år lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under högsommaren, skriver debattören.Foto: Claudio Bresciani / TT

Nu för tiden ser vi ofta alg-blomning både vid kuster ochi sjöar mitt i sommaren. Så även i år. Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning. För att komma till rätta med problemet krävs obligatoriska avloppsdeklarationer, menar Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd.

Det finns inget mer uppfriskande än ett svalkande dopp en solig sommardag. Många är vi som har sett fram emot en semester med sol och bad. Men vi riskerar att mötas av en giftig sörja.

Algblomning är i grunden en naturlig process under vår och höst. Men övergödning har under senare år lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under högsommaren.

En bidragande orsak till övergödning är orenat avloppsvatten. I Sverige finns cirka 700 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät, av dem saknar cirka 240 000 rening efter slamavskiljaren och är därmed olagliga.

”Med avloppsdeklarationer får småhusägarna förutsättningar att ta ansvar för sina avlopp. Annars tvingas vi fortsätta leva med algblomning i våra hav och sjöar.”

En enkät som besvarats av nästan alla kommuner visar att det under 2018 beviljades 20 890 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. Med den takten kommer det ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller acceptabel standard. Dessvärre ser vi att åtgärdstakten har minskat det senaste året.

Dessa orenade avlopp från småhus har en tydlig påverkan på miljön, särskilt i närområdet. För att höja åtgärdstakten och säkerställa att avloppen fungerar är det viktigt att alla anläggningar omfattas av återkommande kontroller.

Förra sommaren lade utredningen om hållbara vattentjänster fram ett förslag om avloppsdeklarationer som innebär att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år.

Införandet av avloppsdeklarationer skulle vara ett steg på vägen att skapa ordning och reda bland de små avloppen.

Nu ligger bollen hos regeringen och miljöminister Isabella Lövin. Med avloppsdeklarationer får småhusägarna förutsättningar att ta ansvar för sina avlopp. Annars tvingas vi fortsätta leva med algblomning i våra hav och sjöar. Då blir det ingen rolig semester.

Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd