Barn kan bli utan idrott – politikerna måste agera

I takt med att hushållen får det allt tuffare ekonomiskt riskerar barn att få sina idrottsaktiviteter indragna. För att barns och ungas hälsa och framtidsutsikter inte ska försämras krävs nu att de kommunala politikerna i Västra Götaland agerar, anser Jonas Leth.
Foto: Ørn E. Borgen