Annons

Att lägga igen diken ökar CO2-halten

Insändarskribenten ber de som vill lägga igen de diken som grävdes i landet för 150 år sedan med avsikten att öka den odlingsbara arealen: ”Att lägga igen dikena minskar växtlighetens upptag av CO2.”
Annons
Annons
Annons
Annons