Debatt

Antalet cancerfall i Västra Götaland fortfarande högt

Debatt ,
Foto:SÖREN ANDERSSON / TT

Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden, anser skribenterna.

2016 inträffade 11 633 cancerfall i Västra Götaland, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Varje dag under 2016 ställdes alltså 32 cancerdiagnoser i Västra Götaland.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.

Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.

Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel undersöker forskare vid Göteborgs universitet varför vissa tumörceller inte svarar på behandling genom att titta på varje enskild cell i detalj. Med ett enkelt blodprov kan man analysera hur bra en patient reagerar på sin behandling och därigenom förbättra möjligheten till en individanpassad vård. Målet är att öka antalet överlevande bland personer med bröstcancer och vissa andra cancerformer.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden.

Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar fyra öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Västra Götaland som nationellt och globalt.

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare Forska Sverige

Anna Karlsson-Bengtsson

vicedekan, Göteborgs universitet

Ulrika Årehed Kågström

generalsekreterare, Cancerfonden

Katarina Johansson

ordförande, Nätverket mot cancer