Debatt

Allt fler i Västra Götaland drabbas av cancer

Debatt ,
Härligt, härligt, men farligt, farligt. Charkuteriprodukter – som korv, bacon, skinka och pastejer – orsakar cancer, slår WHO fast enligt en ny rapport
Foto:Vilhelm Stokstad/TT
Härligt, härligt, men farligt, farligt. Charkuteriprodukter – som korv, bacon, skinka och pastejer – orsakar cancer, slår WHO fast enligt en ny rapport

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag endast 2 öre till medicinsk forskning. Det är för lite. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas, menar debattörerna.

Över 10 300 personer i Västra Götaland fick under 2014 det svåra beskedet att de har cancer, en fortsatt ökning sedan föregående år. Satsningen på medicinsk forskning och utveckling måste intensifieras, Vi vill se en fördubbling av de offentliga investeringarna i medicinsk forskning, från dagens 2 öre till motsvarande 4 öre per vårdkrona.

De senaste 20 åren har antalet cancerfall i Sverige ökat med drygt 2 procent om året. Socialstyrelsens nya statistik visar att över 60 000 svenskar under 2014 fick besked om att de har cancer. Bara i Västra Götaland drabbas drygt 28 personer om dagen.

De vanligaste cancerformerna är bröstcancer och prostatacancer. 2014 konstaterades i Västra Götaland 1 624 fall av bröstcancer och 1 373 fall av prostatacancer.

Den kraftiga ökningen av antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer. Men bakom siffrorna finns också en faktisk ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer i Sverige att ha cancer år 2030 som i dag. Det är inte bara smärtsamt för de direkt drabbade och deras anhöriga, utan också kostsamt för samhället. Kostnaderna för cancer beräknas till över 34 miljarder kronor årligen i Sverige. I takt med att allt fler drabbas, kommer samhällskostnaderna år 2030 stiga till 70 miljarder kronor.

Men det finns hopp. Samtidigt som allt fler drabbas av cancer överlever också allt fler. En fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer mer än fördubblats under de senaste 60 åren. Tack vare forskning inom diagnostik och behandling överlever till exempel numera minst tre av fyra barn som drabbas av cancer. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.

Men vi skulle kunna göra mer. För varje krona som används till sjukvård i Sverige går i dag endast 2 öre till medicinsk forskning. Det är för lite. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar 4 öre per vårdkrona.

Genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning kan vi fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla både cancer och andra sjukdomar. En insats som skulle rädda många liv – i Västra Götaland och nationellt – samt leda till stora samhällsekonomiska vinster.

 

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare Forska!Sverige

Gunilla Westergren-Thorsson

dekanus medicinska fakulteten, Lunds universitet

Klas Kärre

ordförande Cancerfondens forskningsnämnd

Katarina Johansson

ordförande Nätverket mot cancer