Annons

Absurd kommunal hinderbana

Skolskjuts • Publicerad 10 september 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lennart Magnusson

Endast 20 minuter utanför Borås stadskärna och 35 minuter från Liseberg ligger ligger Hunghult, ett vackert litet samhälle som ingår i ett förlegat upptagningsområde. Barnens skola ligger 16 respektive 22 kilometer från Hunghult, beroende på barnens ålder.

Nu är det som så att det finns en skola närmare belägen inom kommunen, men dit är inte vi välkomna.

Annons

Många av barnen i detta lilla samhälle har valt en skola i Bollebygds kommun, sex kilometer från Hunghult, och de var berättigade skolskjuts förra läsåret men fick avslag 2017–2018.

Några av barnen, vars föräldrar inte haft möjlighet att vare sig köra sina barn eller kriga mot kommunen, tvingades välja den skola där skolskjutsen alltid inkluderas, vilket blir den långa resvägen för barnen. Dessa barn plockas upp 6.50 och åker taxi en sträcka, för att släppas av och hoppa på en större buss och slutligen vara framme klockan 8. Barnen är från sex år. Samma restid hem, totalt två timmar pendlar dessa barn varje skoldag.

Skolan i Bollebygds kommun, till vilken barnen beviljades skolskjuts förra läsåret, har inte varit med i upphandlingen för det kommande fyra åren! Avslaget kom som ett brev på posten den 15 augusti 2017. Ni läser rätt, mindre än en vecka innan skolan började, trots att Borås stad haft 7,5 månader på sig att svara på ansökningar.

Avslaget från Borås stad strider mot skollagen då deras enda motivering är att vi ansökt om en resa till en annan kommun. ”Stäcka 0 meter”, skriver Borås stad. Två barn har fortfarande inte fått sina besked, trots att 2,5 veckors skolgång passerat.

Jag skulle vilja veta hur Borås stad tänker att den enskilda familjen ska kunna lösa sin vardagslogistik? Hur ska man hinna ordna en fritidsplats, gå ner i arbetstid eller på annat sätt förbereda sig för att hämta/lämna barn kanske tre gånger/dag. Hur lång handläggningstid får anses vara rimligt? Kan vi ansöka nu om läsåret 2018–2019 så att Borås stad hinner med?

Ärendet granskas av JO, men det hindrar inte Borås stad från att göra samma fel om och om igen. Varför nonchalerar Borås stad med tekniska förvaltningen i spetsen svensk lag?

Då denna process mot Borås stad pågått i många år, finns redan en dom från förvaltningsrätten som tillstyrker att det ska göras en individuell beräkning. Man skall då utgå ifrån den av kommunen anvisade skolan i sina beräkningar. 16 kilometer är barnen berättigade till, men vi ansöker endast om sex kilometer. Vi blev genom en artikel publicerad i Borås Tidning informerade om den nya upphandlingen och orsaken till avslaget, det framkom för övrigt inte på pappret vi fick av Borås stad.

I tidigare konflikt med kommunen valde Borås stad att utgå från en familjs adress, belägen 3,3 kilometer närmare den av kommunen anvisade skolan som grund för sina beräkningar. Förvaltningsrätten uppmärksammade inte det, då Borås stad valt att presentera en mejlkonversation i ”fel ordning” som bevis. För några av barnen var denna adress lika långt bort som resan till skolan i Bollebygd, men åt rakt motsatt håll. Barnen som bor i Upptröst ansökte om fem kilometer till skolan, men i beräkningsunderlaget från kommunen bygger kalkylen på att deras resa till Bollebygd är tio kilometer. Det är att manipulera beräkningarna för att få ett hållbart argument till varför man åsidosätter tio barn (ytterligare åtta barn har ännu ej uppnått skolåldern).

Frågan man ställer sig är varför Borås stad inte upphandlat skolskjuts till Örelundskolan (Bollebygd) och då gett barnen en chans till ett jämförbart kostnadsförslag. Att helt strunta i Hunghultsbarnens resa, endast upphandla åt ett håll, kan väl knappast anses vara vare sig rimligt eller rättvist. Jag kan tycka att det är märkligt hur det kan vara billigare att köra barnen 356 mil extra per läsår – i taxi.

Barnens välbefinnande, miljön, och den långa resan är inte hållbara argument när man fint motiverar det orimliga. Vi måste, precis som Centerpartiet påtalat, se över våra upptagningsområden. Kommunal hinderbana gynnar ingen.

Olivia Schell, förälder i Hunghult

Annons
Annons
Annons
Annons