Boråsskola inför totalförbud för mobiltelefoner

Viskafors Artikeln publicerades

Från och med tisdagen är det totalförbud för elever att använda mobiltelefon under skoltid på Viskaforsskolan. Förbudet kommer att gälla resten av terminen.

Efter att elever ska ha filmat andra elever och även lärare inför nu Viskaforsskolan ett totalförbud mot att använda mobiltelefoner på skoltid. Förbudet gäller från om med tisdagen och till terminens slut i juni och ska enligt vad BT erfar gälla från klass ett till och med klass nio.

Det meddelade skolans rektor, Anette Lundgren, under måndagen via mejl till föräldrar med barn på skolan.

Filmerna som eleverna har tagit av ska ha lagts ut och delats på sociala medier. I mejlet till föräldrarna nämns Snapchat som ett ställe där filmer lagts ut.

I november förra året gick rektorn på skolan ut med ett liknande mejl till föräldrar med barn på skolan. Något som BT har rapporterat om. Rubriken den gången var "Viktigt läge på skolan". Då handlade det om att elever kränkte varandra på sociala medier.

"Jag vill uppmärksamma det här problemet. Vi har många problem på skolan som är en följd av saker som hänt på sociala medier under elevernas fritid. Vi karar inte av att lösa detta själva", sa Anette Lundgren till Borås Tidning då.

Då, i november förra året, avbröt skolan alla lektioner och för att lärarna i stället skulle informera om risker, effekter och konsekvenser med att uttrycka sig elakt i sociala medier.

Rektorn berättade för Borås Tidning att det uppstod lavineffekter och att små saker snabbt växte till ett stort problem.

Det riktades även kritik mot retoriken i vissa föräldragrupper där tonen beskrevs som liknande.

Om det handlar om kränkningar den här gången framgår inte av mejlet som gått ut till föräldrarna.

BT sökte under måndagskvällen skolans ledning för en kommentar, men har inte lyckats nå någon ansvarig.