Trafikpolisen: "Har tagit sig fruktansvärda uttryck"

Borås Artikeln publicerades
Katarina Lidén-Gustring och Håkan Klingborg visar hur polispiloten, specialbilarna med videoutrustning, fungerar.
Foto:Anders Robertsson
Katarina Lidén-Gustring och Håkan Klingborg visar hur polispiloten, specialbilarna med videoutrustning, fungerar.

Bilister gör bäst i att lätta på gaspedalen. Polisen har inlett en storoffensiv mot fartsyndare med vanliga laserkontroller och videofilmningar i smyg. Fortkörare riskerar att åka fast alla tider på dygnet.

Håkan Klingborg är biträdande insatschef under de tre kommande veckornas kontroller på olyckdrabbade vägar i Sjuhärad och övriga länet. Han utlovar punktinsatser på en mängd platser, även på oväntade klockslag.

– Du kan komma klockan tre på natten och så står polisen där med en hastighetskontroll. Vi fokuserar på osäkerhetsfaktorn och går inte heller ut med information om vilka vägar det gäller, säger han.

Kontrollerna sker dels med laserpistol av uniformerad polis, dels med trafikpolisens specialutrustade bilar med videoutrustning. Det är civila fordon som smälter in i det vanliga trafikflödet och mäter medelhastigheten hos bilister och filmar riskfyllt beteende.

– Det man får se på vägarna skiljer sig ganska mycket när man åker i en sådan här bil jämfört med att åka i en målad bil, konstaterar trafikpolisen Catarina Lidén-Gustring.

Videoinslagen kan få stort värde i rätten när det gäller att påvisa vårdslöst beteende, exempelvis när bilister kör om på fel sida eller vid backkrön. De kan också användas i uppfostringssyfte för att förmå förare att inse sina brister.

– Egobilismen har tagit sig fruktansvärda uttryck under senare år. Folk ska fram till varje pris, säger Håkan Klingborg.

En bidragande orsak till dessa avarter är att polisens närvaro på vägarna har minimerats till nästan noll. Det har varit tämligen riskfritt att köra för fort, och många bilister följer snarare trafikrytmen än att rätta farten efter gällande hastighetsbegränsning.

– För tio år sedan låg trafikrytmen ungefär tio kilometer över hastighetsbegränsningen. Idag ligger den cirka 25 kilometer över, säger Håkan Klingborg.

Samtidigt visar all forskning att höga hastigheter är den enskilt största anledningen till svåra trafikolyckor och dödsfall i trafiken.

– Om vi lyckas sänka farten under de här tre veckorna så kan vi kanske bidra till att folk får ett annat tempo i kroppen, säger Håkan Klingborg.

Fakta

Så övervakas du

640 människor i Västra Götalandsregionen har mist livet i trafikolyckor de senaste tio åren.

Den enskilt största riskfaktorn är alltför höga hastigheter. Alltför många bilister väljer att följa trafikrytmen snarare än hastighetsbegränsningen.

För att vända trenden genomför polisen en storsatsning på trafikkontroller kommande tre veckor. Buskapet till trafikanterna är att alla måste hjälpas åt för att rädda liv genom att dämpa farten.

Fartsyndare riskerar att åka fast vid kontroller av laserförsedd uniformerad polis och efter att ha videofilmats av civila pilotbilar. Filmerna tjänar också i uppfostringssyfte för bilister med trafikfarligt beteende. De kan vid behov användas som komplement i rättsprocesser.

Under kampanjveckorna tillämpas regelverket extra strikt . Även de som kör lite för fort kommer att bötfällas.

Övervakning sker längs vägar som har varit mest utsatta för höga medelhastigheter och olyckor, i huvudsak 70-, 80- och 90-sträckor.

Lokala poliser genomför kontrollerna med stöttning av trafikpoliser från Göteborg.

Visa mer...