Tester av självkörande bilar utökas

Borås Artikeln publicerades
I Volvos Drive Me-projekt ska 100 familjer i Göteborg testa självkörande bilar. Detta projekt, där befintliga men ombyggda Volvobilar används, har redan dispens av Transportstyrelsen. Christer Karlsson på Rise konstaterar att tester i verklig trafikmiljö är viktig för utveckling av teknik.
Foto:Volvo cars/TT/Petter Trens
I Volvos Drive Me-projekt ska 100 familjer i Göteborg testa självkörande bilar. Detta projekt, där befintliga men ombyggda Volvobilar används, har redan dispens av Transportstyrelsen. Christer Karlsson på Rise konstaterar att tester i verklig trafikmiljö är viktig för utveckling av teknik.

På torsdagen klubbade regeringen en ny förordning för att testa självkörande fordon i trafik. Projekt där förare inte sitter i fordonet kan bli verklighet.

Digitaliseringen av fordonsbranschen utvecklas snabbt. På torsdagen fattade regeringen beslutet som gör det möjligt att utvidga testverksamheter rörande självkörande fordon, även på allmän väg. Förordningen om ”försöksverksamhet med självkörande fordon” börjar gälla i juli.

– Den nya förordningen gör det möjligt att införa en tillståndsprövning, där Transportstyrelsen kan pröva projekt där föraren befinner sig i eller utanför fordonet, säger Catrine Tidström på avdelningen för bostäder och transporter på näringsdepartementet.

Hon konstaterar att en liknande lagstiftning redan finns i Finland och flera andra länder.

– Man har velat behålla föraransvaret, vilket stadgas i vägtrafikkonventionen – Wienkonventionen. Men föraransvaret kan gälla flera fordon, i industrin finns försök där en person styr 50 fordon.

Tidigare har Transportstyrelsen kunnat bevilja dispens från de fordonstekniska kraven på befintliga bilar. Ett sådant exempel är Volvo cars Drive Me-projekt, där hundra familjer i Göteborgsområdet testar modellen XC90 som byggts om med självkörande teknik. Men med den nya förordningen utvidgas möjligheten med testprojekt.

– Projekten handlar inte bara om dispens när det gäller fordonets teknik. Det handlar om att när fordonen blir allt mer intelligenta och uppkopplade så är fordonen del av ett system. Det är fordonet, föraren, trafikmiljön och infrastrukturen som ska kunna testas, säger Yvonne Wärnfeldt på Transportstyrelsens enhet för teknik och trafik.

Hon konstaterar att det också kommer fordon som inte är helt lätta att inordna i de traditionella fordonsslagen.

– Nobina har små, eldrivna, förarlösa fordon som körs i Kista. De är inte en personbil och inte en liten buss utan något mittemellan. Där är det samtidigt viktigt att säkerställa de fordonstekniska kraven.

– Det viktiga för oss är att man ska kunna testa dessa fordon i verklig trafik, men att det måste ske med en bibehållen trafiksäkerhetsnivå. Den här utvecklingen involverar många nya aktörer som inte är vana vid vägtrafikregelverket – där finns ett informationsbehov vi kan fylla. De som utvecklar den här tekniken får inget fribrev från regelverken.

En person som har kunskap om utvecklingen av självkörande fordon är Christer Karlsson, biträdande enhetschef för elektronik hos Rise. Han är projektledare för automationslaboratoriet Awitar som uppförs på Ramnaslätt.

– I vårt labb kommer man testa tekniken under kontrollerade former – på ett förutsägbart, repeterbart sätt. Nästa led är att man testar tekniken på en testbana, i en kontrollerad miljö som Astazero. Men i slutändan måste den nya tekniken prövas under verkliga förhållanden – den måste samla mil. Där hjälper den nya förordningen.

Fakta

Den nya förordningen

Regeringen har fattat beslut om en förordning ”om försöksverksamhet med självkörande fordon”. Den börjar gälla 1 juli.

Även om mycket testverksamhet rör bilar och lastbilar, står det inte att det bara rör vägfordon. Det pågår också testprojekt kring sjöfart och drönare.

Visa mer...