Sjuktalen i Sjuhärad högt över rikssnittet

Sjuktalen i Sjuhärad är fortsatt höga. Enligt Försäkringskassans siffror har personer mellan 16 och 64 år nästan tre sjukdagar mer per år jämfört med rikssnittet, men trenden kan ha vänt.
Borås • Publicerad 2 juni 2016