Sex av tio boråsare vill ha bussar på Södra torget

Borås Artikeln publicerades
Sex av tio boråsare vill ha kvar bussarna på Södra torget, visar BT:s opinionsundersökning.
Sex av tio boråsare vill ha kvar bussarna på Södra torget, visar BT:s opinionsundersökning.

Sex av tio boråsare vill ha kvar bussarna på Södra torget.

Det visar en opinionsundersökning som Borås Tidning, Sveriges Television och Sveriges Radio har gjort i samarbete med Novus.

Förkrossande 59 procent av boråsarna vill ha kvar bussarna på Södra torget. Det visar en opinionsundersökning som Borås Tidning, Sveriges Radio och Sveriges Television låtit Novus göra.

Endast 15 procent svarade att de vill flytta bort bussarna från Södra torget, medan 26 procent varken kunde säga bu eller bä.

– Jag är inte förvånad över att så många vill ha kvar Södra torget, det är kanske lite förvånande att det var så få som vill ta bort dem. Det är ett skönt kvitto att vår politik ligger i linje med vad boråsarna tycker, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP).

Foto: Lars-Åke Green

Södra torget vid Viskan är Borås överlägset största hållplats, med 300 000 resenärer varje månad.

Men det är också ett busstorg som varit omdiskuterat länge.

– De stora grundproblemen är egentligen att det är väldigt trångt, väldigt otryggt och inte tillgänglighetsanpassat. Den stora fördelen är att det ligger rätt i trafiknätet och har storleken som behövs för att rymma alla stadsbussarna, säger Tom Andersson.

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) .
Foto: Jan Pettersson
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) .

Under de 12 år Andersson varit i politiken har debatten om Södra torgets vara eller inte vara ständigt varit aktuell.

”Det kommer bli lite som vid Korsvägen i Göteborg.”

Förra året presenterades en utredning om framtidens busstrafik som tagit flera år att genomföra. Där utreddes Södra torget, men även storhållplatser på Sven Eriksonsgatan, Allégatan och vid Resecentrum. Utredningen föreslog Södra torget som det fortsatt bästa alternativet, genom en ombyggnation.

– Grundidén är en effektivare yta, med färre hållplatser och färre stående bussar. Det kommer att bli mindre spring från resenärerna. Det kommer bli lite som vid Korsvägen i Göteborg, säger Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare vid Borås stad.

I våras tog en oenig kommunstyrelse beslut om att bygga om Södra torget, dels genom tillgänglighetsanpassning, men även säkerhetsmässigt genom att alla bussar ska köras diagonalt över torget. Inga fler vändningar på torget alltså.

Det innebär att bussytan kan halveras, och plats kan göras för en vänthall och en torgyta.

– Det kommer bli ett lyft. Det blir en trevligare plats och vi får plats med en riktig cykelväg och en vänthall. För mig visar det här att man prioriterar människor i staden genom kollektivtrafik och cyklar, säger Tom Andersson.

”Det är den vackraste platsen i Borås, med Viskan som rinner nedanför. Det är orimligt att det ska vara en parkeringsplats för bussar”

Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson har under många år varit en av de starkaste rösterna för att plocka bort bussarna från Södra torget. Redan när Liberalerna hette Folkpartiet. De vill se en knutpunkt på Resecentrum istället.

Morgan Hjalmarsson (L)
Morgan Hjalmarsson (L)

– Det är den vackraste platsen i Borås, med Viskan som rinner nedanför. Det är orimligt att det ska vara en parkeringsplats för bussar, säger Hjalmarsson.

Partiet har en vision om ett torg och en mötesplats, ”Idén är att Stadsparken växer ut över Viskan”.

Än så länge utan att få gehör för sina tankar, vilket resultatet av opinionsundersökningen också visar.

– Jag tror att det beror på att en del tror att vi vill ta bort bussarna helt från centrum. Det vill vi inte. Tanken med knutpunkt på Resecentrum är att det ska vara en byteshållplats. De flesta bussar går förbi där redan idag, säger Hjalmarsson.

– Vi tycker fortfarande det är en jättebra idé, men vi måste gå ut tydligare och tala om vad vi vill med busstrafiken. Att omvandla Södra torget tror jag många tycker är bra, men många är rädda för att det blir krångligt att ta sig med buss till stan.

Foto: Lars-Åke Green

Han jämför debatten om Södra torget med den som fördes inför att staden byggde Sandwalls plats för drygt tio år sedan.

– Det var en folkstorm då, men vi stängde av vägen, och jag tror inte att någon ångrar det beslutet idag. Det är samma motstånd nu som då. Jag kan sakna lite öppenhet för förändringar från andra partier.

Idag görs 8,9 miljoner resor med stadstrafiken. Tjänstemännen bedömer att Södra torget kommer ha kapacitet för det uppsatta målet på 11,6 miljoner resor.

Men Södra torgets framtid som busstorg är inte given innan det är bestämt var Götalandsbanans framtida stationsläge kommer ligga.

Undersökningen

Novus har på uppdrag SVT, SR och Borås Tidning genomfört en opinionsundersökning om väljaropinionen i Borås kommun.

500 telefonintervjuer har genomförts under perioden 1-12 augusti. Deltagarfrekvensen är 35 procent. Novus bedömer att bortfallet inte påverkat resultatet.

Frågan som ställdes var: Vad anser du om bussarna på Södra torget? Med alternativen: 1: De ska vara kvar, 2: De ska flyttas, 3: Vet ej/Ingen åsikt.

Vid 500 intervjuer finns en felmarginal på +/- 3,5 procent vid utfall 20/80, samt +/- 4,4 procent vid utfallet 50/50.

Nästa del i opinionsundersökningen presenteras på onsdag. Ämnet: trygghetsvakter.

Visa mer...

Omtvistat i över 20 års tid

Här följer ett axplock ur debatten om Södra torget de senaste två decennierna.

1999. Under året fördes en debatt och gjordes en utredning om att flytta bussarna från Södra torget och använda Allégatan som en lång bussterminal.

2004. Framtidstrafiken, med färre linjer, men tätare turer sjösattes. Till följd av omläggningen var man tvingad att bygga om Södra torget.

2005. Södra torget filmades under rusningstid. Anledningen var att få ett underlag för hur resenärerna och bussarna rörde sig på torget och på så sätt kunna göra åtgärder för ökad säkerhet. Någon större ombyggnad blev aldrig aktuell.

2007. Säkerhetsdebatten blossar upp på nytt, både politiker, tjänstemän och allmänhet ville ha ett säkrare Södra torget.

2008. Bussflödet på Södra torget läggs om för ökad säkerhet.

2013. De rödgröna i Borås bestämmer sig för att Södra torget ska vara kvar som bussknutpunkt i Borås. Debatten om torgets vara eller inte vara som busstorg tar ny fart.

2017. Regionbussarna slutar trafikera Södra torget, då torget i trafikplan 2017 inte ansågs säkert.

2018. Kommunstyrelsen tar beslut om att bygga om Södra torget, framför allt för att öka säkerheten.

Visa mer...