Så här ser politikernas önskelista ut

Ytterligare elva behövliga investeringar lyfts fram i fritids- och folkhälsonämndens lokalresursplan för 2018-2020.
Borås • Publicerad 7 april 2017