Regeringen vill bygga järnväg för höghastighetståg

Först Ostlänken, sedan ska Stockholm, Göteborg och Malmö knytas samman med stambanor för höghastighetsjärnväg. "Propositionen är så bra den kan bli", säger Birgitta Losman (MP).
Borås • Publicerad 6 oktober 2016