Ohälsa ett vanligt skäl att förlora bostaden

Sjukdom och ohälsa är ofta orsaker till att människor riskerar att förlora sin bostad. Men det vräkningsförebyggande arbetet i Borås stad gör skillnad.
Borås • Publicerad 4 september 2016