Nu kartläggs resvägen kring buss 100

Borås Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto:Therese Loberg
Arkivbild.

Under förra veckan genomförde Borås stad en enkät ombord på 100-bussarna för att reda ut hur resenärerna tar sig till och från bussen - och undersöka intresset för ett centrumnära stationsläge för Götalandsbanan.

– Vi vill ta reda på hur de som reser med 100-bussen i dag, hur deras resor ser ut i övrigt, alltså före och efter att man reser med 100-bussen, berättar Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare på stadskansliet i Borås.

Flera intervjupersoner reste under hela förra veckan fram och tillbaka mellan Borås och Göteborg för att intervjua pendlare. Förutom frågorna om resvägen undrade man också om man skulle fortsätta välja 100-bussen om det centrumnära stationsläget i Borås försvann.

Är det aktuellt att flytta stationsläget för 100-bussen?

– Nej, absolut inte. Vi tänker att om 30 år när Götalandsbanan är på plats, så kommer de som åker med 100-bussen i dag resa med Götalandsbanan. Om man kommer fram till ett centrumnära stationsläge i Borås eller inte, påverkar det deras val? Vi vill kolla om det är det centrala stationsläget man vill ha.

Enkätsvaren ska nu sammanställas och analyseras innan man kan dra slutsatser. Tornvall beräknar att det kommer ta två till tre veckor att få resultaten.

– Det är ett stöd för kommunen i vår långsiktiga planering om hur vi ska planera kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och biltrafik så att vi får fler av arbetspendlarna att välja hållbara färdsätt, menar hon.

– Det är svårt att fråga bilpendlarna eftersom man inte får tag på dem på andra sätt.

Enkäten har enbart riktat sig till resenärerna på 100-bussen.

– Vi ser också att den haft väldigt positiv utveckling de senaste åren och resandet ökar hela tiden. Vi är snart uppe i 1,5 miljon resor med den linjen. Då måste vi se vad som ligger bakom framgången och hur vi kan göra det ännu bättre.