Nästa steg för nytt höghus vid Grand hotell

Nu tas nästa steg för planerna på ett nytt höghus vid Grand – i april är det dags för samråd.
På grund av översvämningsrisk kan södra delen av Knalletorget behöva höjas.
Borås • Publicerad 10 februari 2020
Foto: Forum Arkitekter (Illustration)