Lågt söktryck – gymnasieutbildning i Borås föreslås läggas ned

Intresset för hantverksprogrammets inriktning textil design är sjunkande. Någon fortsättning lär det inte bli.
BORÅS • Publicerad 13 februari 2020
Foto: Anders Robertsson