Islamiska skolan vill in på Norrby: "Bön/rast på schemat"

Borås Artikeln publicerades

Den nya islamiska Römosseskolan vill ha lokaler på Norrby eller så centralt som möjligt.

– Vi ska kontakta kommunen om Norrbyskolan, säger rektor Abdirizak Waberi.

På tisdagen kom beskedet att Skolinspektionen ger klartecken för Römosseskolan att starta. Förhoppningen är att dra igång skolan redan till hösten 2017, men lokalfrågan blir avgörande.

Skolan har redan fler intresserade elever än vad man kommer att kunna ta emot vid starten.

– Jag tror att det är vår pedagogik som lockar, säger Abdirizak Waberi. Vi tittar på hela barnet och oavsett bakgrund eller sociala förhållanden så får eleverna den utbildning de har rätt till. Vi ger eleverna bästa möjliga chanser att kunna utbilda sig och integrera sig.

Borås kommun vill stoppa skolan med argumentet att den ökar segregationen.

– Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med kommunen och andra aktörer som arbetar med integrationsfrågor. När vi etablerar oss och kommer igång kommer skolan att förbättra integrationen och ge empowerment, eleverna får makten över sin tillvaro.

Römosseskolan har vid flera tillfällen fått allvarlig kritik från Skolinspektionen. Senast var förra hösten då skolan kritiserades för bland annat bristande studiero och trygghet, för brister i åtgärder mot kränkande behandling och för att undervisningen och betygssättningen i arabiska inte motsvarar författningarnas krav. Vid uppföljningen i våras hade bristerna rättats till.

Tidigare har det också funnits kritik mot att lärare behandlat elever kränkande och mot hur bönerna vid skolan har genomförts.

– Bönen uppfattades som obligatorisk, men det har den aldrig varit. Nu skriver vi bön/rast på schemat.

Waberi anser att skolan behandlats orättvist i media.

– Vi funnits i nästan 19 år, och det sker så mycket i skolvärlden idag i Sverige. Men det som sker hos oss blir alltid förstasidesnyheter, även om det handlar om en incident med en lärare.

– Och vi har en stor andel lärare som Skolinspektionen beteckna obehörig som undervisar modersmål eller islam. De har ibland examina från utlandet som inte godkänns i Sverige, då anses de som obehöriga. Om vi räknar de som undervisar i ämnen inom den svenska läroplanen, så tror jag det bara var två ämnen där lärarna inte har legitimation, i slöjd och idrott.

Skolan separerar också flickor och pojkar i idrottsundervisningen från fjärde klass.

– Vi har respekt för hur eleverna vill att vi ska lägga upp undervisningen. Det här är inte en värderingsfråga, utan något som eleverna ska få välja.