Här mister var fjärde elev studiebidraget

25 procent av eleverna på Sven Eriksonsgymnasiet miste studiebidraget på grund av skolk.
Siffran är tre gånger så hög som snittet för samtliga gymnasieelever i Sverige.
– Det är ett resultat av att vi noggrannare har följt upp och rapporterat frånvaron, menar gymnasiechefen Catrine Berglund.
BORÅS • Publicerad 10 juli 2019