”Ett gemensamt mål gör att vi känner oss närmare varandra”

Foto: Anton Hedberg