Erkännande som ska locka fler läkare till Borås

Medicinkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus har fått kvalitetsmarkören ”universitetssjukvårdsenhet”.
– Vår konkurrenskraft ökar. Det blir lättare att rekrytera och behålla läkare, säger verksamhetschefen Karin Hederstierna.
Borås • Publicerad 9 januari 2019
Foto: Johan Valkonen/Pernilla Lundgren