”Du behöver avidentifiera dig, släppa kontakter och kanske klä dig annorlunda”

I flera år har det varit på gång och funnits en stor politisk vilja att etablera en lokal avhopparverksamhet i Borås.
Nu är den aktiv – och flera personer har redan sökt hjälp.
– Processen är svartvit. Återgår du i brott så drar vi tillbaka stödet, säger Anders Elf, arbetsledare för organisationen.
Borås • Publicerad 13 november 2022 • Uppdaterad 14 november 2022
Foto: Johan Valkonen