Dödsolyckorna ökar – så satsar polisen på trafiken

Borås Artikeln publicerades

Dödsolyckorna i Västra Götaland har tredubblats jämfört med i fjol.

Samtidigt fortsätter polisens arbete mot aggressiv körning.

"Det tar inte lång tid innan vi ser någon som kör farligt", säger Jan Bertilson, tillförordnad trafikpolischef i region Väst.

2016 har hittills varit ett dystert trafikår. Siffran för antalet dödsolyckor mellan perioden januari och juni är den högsta på fem år. De första sex månaderna omkom 29 personer i trafikolyckor i Västra Götaland, jämfört med tio omkomna personer under samma period ifjol.

Polisen har under året genomfört operativa insatser för att få en mer säker trafik ute på vägarna.

En av insatserna har varit att få stopp på aggressiva trafikbeteenden. Ett projekt som pågått sedan februari, och nu kommer fortsätta över hösten.

Jan Bertilson är tillförordnad chef på polisens trafiksektion i region Väst och han säger att polisen ständigt stöter på aggressiva bilister när de är ute och åker med sina civilbilar.

– Vi åker ut på lederna med videokamera och följer efter första aggressiva bilförare vi ser. Det tar inte lång tid.

De civila polisbilarna är, förutom videokamera, även utrustad med genomsnittsmätare.

Trafikpolisen får därför möjlighet att i samband med att en anmälan upprättas, även informera föraren om riskerna med körstilen och visa denne det nyligen inspelade materialet.

Projektet mot aggressiv körning var ursprungligen tänkt att pågå till maj.

Bakgrunden var att polisen blivit kontaktade av bilister som uppgett att många medtrafikanter framfört sina bilar på ett trafikfarligt sätt.

Resultatet har burit frukt, över 1000 ärenden fick polisen hantera under de tre månaderna.

– Så vi har fortsatt med arbetet under sommaren och ska fortsätta i höst, säger Bertilson och utvecklar problematiken:

– Avstånden är ofta för korta, hastigheterna för höga och många kör om på höger sida på motorvägar. Dessutom sker många omkörningar, trots att man får möte.

Andra exempel han listar är att flera bilister kör över heldragna linjer, att man kör "slalom" mellan filerna, byter fil utan att blinka och även kör i bussfält.

– Om vi backar bandet fem-tio år var det inte alls så här. Men i dag har folk många måsten och försöker tjäna varje sekund som är möjlig. Det är så samhället ser ut. Men den lilla tid man eventuellt vinner är inte värd den konsekvensen som kan uppstå i form av allvarliga personskador, konstaterar Jan Bertilson.

Att antalet dödsolyckor tredubblats i Västra Götaland i år, och är de är enligt polisen inte grunden till insatserna mot den aggressiva körningen.

Statistiken kan ha flera bakgrunder, menar polisen.

– Det är slumpen som styr mycket, om det blir dödligt utfall vid en olycka. Så det är lite kortsiktigt att dra några slutsatser av de siffrorna. Det är inte säkert att antalet olyckor rimmar med antalet dödsfall, säger Malin Kronander, trafikutredare på polisen i Borås.

Efter polismyndighetens omorganisation så har trafikpolisen hamnat lite i kläm, enligt Jan Bertilson. Organisationen har inte hunnit bli helt fullständig och det gör att lokalpolisområdena, som ska ha huvudansvaret för vägarna, inte kunnat jobba med dessa frågor fullt ut.

– Kontrollen på vägarna har minskat de senaste åren och resurserna läggs till stor del på trafiken på större vägar. Just arbetet med lokalpolisen har inte satt sig än.

Malin Kronander är inte involverad i arbetet mot de aggressiva bilisterna men tycker att varje resurs som trafikpolisen får är bra.

– Det är välkommet så klart. Generellt sett kan jag tycka att det kunde göras bra många fler insatser här i vårt område. Exempelvis har vi ingen egen trafikpolisenhet i Borås sedan några år. Alla vi som är på vägarna ska kunna känna oss säkra, säger hon.

Fakta

Dödade i vägtrafikolyckor

2011: 34

2012: 16

2013: 18

2014: 22

2015: 10

2016: 29

Fotnot: Siffran anger antal dödsolyckor mellan januari och juni för varje år.

Visa mer...

FAKTA

Resultatet från insatsen mot aggressiv körning

1016 hastigheter

79 omhändertagna körkort

51 stannande på motorväg

47 korta avstånd

37 överskriden spärrlinje

17 ej nyttjat körriktningsvisare

16 omkörning fel sida

11 stopplikt

5 kollektivkörfält

2 omkörning trots möte

2 körning mot rött ljus

Därtill 5 rattfylleri alkohol och 4 drograttfylleri

Två exempel på aggressiv körning i Sjuhärad

I slutet av december förra året, i samband med första snön, så filmade plogförarna Jonathan Saarinen och Claes Wulff bilister som på insidan körde om deras plogbil. Bland annat kunde man se på filmen hur snön från plogen kastades upp på en passerande bils vindruta.

I januari bevittnade bilisten Daniel Zaulich hur en taxibil körde om på riksväg 40 utanför Jönköping, på väg mot Borås. Helt plötsligt slutade omkörningsfältet och taxibilen hamnade i motsatt körriktning. Chauffören lyckades mirakulöst klara sig från att krocka trots att han mötte flera bilar och lastbilar.

Visa mer...