Dannikesonen som siktade mot stjärnorna

Oskar Backlund kom från en fattig familj i Dannike. När han avled för 100 år sedan var han tsarens astronom, en av dåtidens stora vetenskapsmän och – rysk adelsman. Både en asteroid och en månkrater har uppkallats efter honom.
Ur Backlunds dödsruna
astronomi • Publicerad 9 oktober 2016